İzmir Institute of Technology | Department of Mechanical Engineering

Course schedule for 2017 Fall term has been announced

2017-09-17 22:26:44

 Course schedule for 2017 Fall term has been announced. You can find it here.

Good luck for the new term...

27/03/2017 - 2017 Spring Term Midterm Exam Schedule

2017-03-27 10:59:42

2017 Spring term midterm exam schedule has been announced.

You can find the schedule from the following link.

Undergraduate / Graduate

Good luck in exams...

Updated as of March 27th, 2017.

About PhD Qualification Exam

2017-02-14 15:36:12

PhD Candidateship Exam Code of Practice has been updated. You can find it from the following link (Turkish).

PhD Candidateship Exam Code of Practice

(20.02.2017) 2017 SPRING TERM COURSE SCHEDULE

2017-01-24 14:46:42

2016/17 Spring term course schedule has been announced.

You can find it in the following link.

http://me.iyte.edu.tr/program.php 

Good luck for the next term...

ACADEMIC FACULTY POSITION

2017-01-21 14:05:14

 Canditates for faculty position is welcome to communicate with Department Chair, Prof. Dr Metin Tanoglu via e-mail (metintanoglu@iyte.edu.tr).

Candidates who has background especially on Mecatronics - Robotics, Control, Manufacturing Technologies, Teory of Machines and Mechanisms, Machine Construction and Experimental Flow Mechanics are expected to communicate.

(14 ekim 2015) ME 300 ATÖLYE STAJI yapanların dikkatine

2015-10-14 10:23:00

 

 ME300 STAJ REHBERİ (GÜNCEL)

ME300 Atölye stajı için rapor hazırlama ve teslimi  gibi gerekli bilgiler rehberde verilmiştir.

Ayrıca, rapor hazırlamada kullanılacak belgeler "EK" te bulunmaktadır.

 

ME 300 STAJ REHBERİ                                                EKLER

NEW (12.08.2015)...ME400 STAJ REHBERİ GÜNCELLENMİŞTİR.

2015-08-12 10:44:30

 İlgili öğrencilere duyurulur,

ME400 İşletme stajı öncesi ve sonrası yapılması gerekli işlemler "ME 400 STAJ REHBERİ"nde açıklanmıştır, staj raporu ve dosyası oluşturmak için de gerekli belgeler "EK DÖKÜMANLAR" da verilmiştir.

"ME 400 STAJ REHBERİ"  (PDF)           tıklayınız                                       "EK DÖKÜMANLAR" (WINRAR ZIP)   tıklayınız

 

 

ME 300 Stajı Bilgilendirme Dosyaları

2015-06-16 14:32:39

  Değerli Öğrenciler,

Staj esnasında uymanız gereken açıklamaları aşağıdaki dosyalarda bulabilirsiniz.

TORNA TEZGAHINDA ÇALIŞMA KURALLARI           FREZE TEZGAHINDA ÇALIŞMA KURALLARI

 
 

Yeni (2015) ME 300 (Atölye) ve ME 400 (Fabrika) stajı yapacakların dikkatine...

2015-04-21 10:10:28

  ME 300 stajını yapacak öğrenciler isimlerini en geç 30 Nisan 2015 Perşembe’ye kadar Z57’de Uzman Mustafa Cenk Erbil’e yazdırmalıdır.

ME 400 stajı için başvuru formu (aynı zamanda zorunlu staj yapılması gerekliliğini gösteren belge) ulaşmak için 

                     TIKLAYINIZ     (türkçe)                                       TIKLAYINIZ    (ingilizce)   

 

 

 

TÜBİTAK Destekli (burslu) Projede Çalışmak İsteyen Arkadaşlara

2015-03-19 11:39:39

 Yürütmekte olduğum ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projem kapsamında
Mayıs 2015 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında görev almak üzere Makina
Mühendisliği alanından son sınıf lisans veya yüksek lisans / doktora
öğrencileri
 aranmaktadır.

Burs miktarı aylık 1500 TL ve kontenjan iki (2) kişidir.

Proje başlığı ve detayları aşağıda sunulmuştur. İlgilenenler
alpertasdemirci@iyte.edu.tr adresinden veya 232-750 6780 no'lu
telefondan bana ulaşabilirler.


Proje Başlığı

Biyobenzetim Tabanlı Enerji Yutucu Zırh sisteminin Tasarımı ve Optimizasyonu

Özet

Projede biyobenzetim (biomimetic) tekniği ile enerji yutucu bir zırh
sistemi geliştirilecek ve üretilecektir. Bu yapının farklı şartlar
(statik ve dinamik) ve yüklemeler (eksenel, yanal, patlama ve
balistik) altındaki davranışları ortaya koyulacak ve enerji yutma
kapasitesi iyileştirilmeye çalışılacaktır. Enerji absorbe ederek
koruma sağlayan sistemin bu alanda kullanılan yapılara entegrasyonu
sağlanarak ülkemiz için katma değeri yüksek ve özgün bir ürün ortaya
çıkarmak projenin öncelikli amacıdır. Bu amaçla yürütülen ön
çalışmalarda, zırh benzeri yapılara sahip canlılar incelenmiştir. Elde
edilen bilgiler ışığında seçilen deniz kabuklusunun geometrik
yapısından ilham alınarak enerji yutucu bir zırh sisteminin tasarımı
ve üretimi proje kapsamında yapılacaktır. Yapılan ön çalışmalarda
seçilen bu yapının konvansiyonel enerji yutucu geometrilere (bal
peteği, kare, silindirik kesit vb…) göre aynı ağırlık seviyelerinde
çok daha üstün enerji emme özelliklerine sahip olduğu tespit
edilmiştir.

Biyobenzetim doğadaki canlıların makro ve mikro boyutlarda
incelenmesiyle elde edilen bilgilerin karmaşık mühendislik
problemlerine uyarlanmasını içermektedir. Araştırma-geliştirme
istatistiklerine bakıldığında biyobenzetim esaslı çalışmaların oldukça
popüler olduğu görülmektedir. Son yıllarda canlılardan ilham alınarak
yapılan birçok başarılı proje göze çarpmaktadır. Açık literatür
kaynakları incelendiğinde bu proje önerisinde bahsi geçen yapıya
benzer konsept ve geometriye sahip bir çalışma bulunmaması konunun
özgünlüğünü vurgulamaktadır. Biyobenzetim tabanlı bu yapının üstün
enerji emme özelliklerinin yanısıra, farklı yönlerde uygulanacak
yükleri başarı ile taşıyabilme, kuvvet iletim zamanında gecikme
(kuvvet korunan yapıya ne kadar geç iletilirse yapıda meydana gelen
hasar o seviyede azalır) ve iletilen kuvvetin şiddetini azaltabilme,
çoklu şekilde istiflenebilme, çoklu çarpmalara karşı dayanım
gösterebilme, lokal olarak tamir edilebilme, boyutsal sınırın olmayışı
gibi birçok özgün yönünün ve avantajının mevcut olduğu görülmektedir.
Yine yapının % 100 yerli imkanlarla üretilebilmesi son derece
önemlidir.

Proje kapsamında izlenecek metodoloji deneysel ve nümerik olmak üzere
iki kısımdan oluşmaktadır. Projenin deneysel kısmında kuasi-statik
çekme-basma test cihazı, düşen kütle test cihazı ve Hopkinson Basınç
Barı kullanılarak sırasıyla düşük, orta ve yüksek deformasyon
hızlarında testler gerçekleştirilecektir. Bu testler sonucunda
biyobenzetim tabanlı yapının enerji emme karakteristiklerinin
deformasyon hızına bağlı olarak değişimi ortaya konacaktır. Bahsi
geçen testlerden elde edilen sonuçlar ışığında nümerik çalışmalar
sırasında kullanılacak olan malzeme modeli sabitleri belirlenecektir.
Nümerik çalışma kapsamında ise biyobenzetim tabanlı yapının nümerik
modelleri hazırlanacak ve enerji emme mekanizmaları hakkında
incelemeler yapılacaktır. Biyobenzetim tabanlı yapının doğrudan basınç
dalgası (yapılara laboratuvar ortamında gerçek patlayıcılar
kullanılmadan patlama yüklerinin uygulanabildiği bir deney metodudur)
ve gaz tabancası (yapıların penetrasyon ve perforasyon davranışlarını
incelemek amacıyla) deneyleri yapılarak hem yapının enerji emme
karakteristikleri incelenecek hem de nümerik modellerin
uygunluklarının incelenmesi sağlanacaktır. Deneysel çalışmalara
paralel olarak yürütülecek olan nümerik çalışma ile farklı
konfigürasyonlar ve şartlar altında yapıların etkinlikleri tespit
edilerek optimum özelliklerde bir yapı geliştirilmeye çalışılacaktır.

Önerilen projenin başarıyla yürütülmesi sonucunda ülkemizin her geçen
gün daha da gelişen yüksek değerli sanayisi (havacılık, otomotiv,
savunma vb…) için uygulanabilir bir koruyucu sistem ortaya çıkarma
potansiyeli bulunmaktadır. Projeye destek veren kuruluş da göz önüne
alındığında uygulanabilirlik potansiyeli daha da iyi anlaşılmaktadır.
Biyobenzetim esaslı bu yapının dünya literatüründe benzerinin olmaması
ve yapının üstünlükleri göz önüne alındığında, patent/faydalı model
potansiyeli de görülmektedir. Biyobenzetim son yıllarda oldukça
popüler olmasına rağmen ülkemiz adına bu konu ile ilgili çalışma
sayısı oldukça azdır. Bu nedenle söz konusu proje sahip olduğu
sistematik yaklaşımı ile bu alandaki eksikliği kapatarak gelecek
çalışmalar için de bir temel oluşturacaktır.

New TUBITAK MSc Studentship 09.02

2015-02-09 14:04:05

 

New TUBITAK MSc Studentship-The Development of Al and Mg Matrix Nanocomposites Reinforced with  Graphene Nanoplatelets

Applications are invited from suitably qualified mechanical/material science and engineering graduates for a 24 month MSc studentship funded by TUBITAK (1500 TL/month). This project will involve fabrication of aluminium and magnesium matrix composites strengthened with graphene nanoplatelets employing a liquid state route, and microstructural characterisation of the produced composites by means of advanced microscopy techniques. The successful candidate will be responsible for carrying out the experiments such as casting, and  microstructural analyses along with mechanical tests. Advanced materials knowledge and materials characterisation background are desirable but not essential.

To apply please send your CVs to sinankandemir@iyte.edu.tr

For informal enquiries about the project, please contact Dr Sinan Kandemir in room Z 26.

In addition, there are available projects for MSc students without funding.

Our Department Staff and Students

2015-01-22 11:16:35

 Dear Staff and Students,

 
me@iyte.edu.tr
 
You can contact our department from this email address

NEW (21.10.2014) about ME 300 ve 400 Summer Practice

2014-10-21 15:59:28

 ME 300 ve 400 stajları için raporların teslim tarihleri sırasıyla 31 Ekim ve 1 Aralık 2014'tür. Raporlarda sayfa sınırlaması bulunmamaktadır ve yazım dili (Türkçe veya İngilizce) öğrencinin tercihindedir. Staj raporu hazırlama ile ilgili gerekli dökümanlara önceki duyurulardan ulaşılabilir.

NEW TUBITAK project called “ Development of self-cooling materials”

2014-09-18 11:37:25

 There is available funding for one MSc student for a TUBITAK project called “ Development of self-cooling materials”. TUBITAK will grant 1500 TL for 18 months to the student. The student will perform CFD analyses and will prepare an experimental set-up for the validity study of the numerical simulations. CFD knowledge and experimental background is appreciated but not a prerequisite. Interested parties should send their CV`s to erdalcetkin@iyte.edu.tr and are welcomed to visit room 119 in the mechanical engineering department.

In addition, there are available projects for MSc and PhD students without funding. Interested parties should also get in contact with Asst. Prof. Erdal Çetkin.

Master or PhD Degree Interested in Nano-technology, Microfluids, Heat Transfer

2014-09-01 16:27:43

 IZTECH Micro & Nano Engineering Group is actively recruiting motivated students with an interest in fulfilling a Master or PhD degree in Mechanical Engineering. Topic areas focus on the integration of mechanical engineering and computational theories and techniques for molecular level investigation across Nano-Technology, Microfluidics, Heat Transfer, and Molecular Dynamics domains.

 

NEW... 2014 ME300 Summer Practice

2014-07-16 15:25:11

 2014 yılı ME300 Atölye stajını yapan öğrencilerin dikkatine

Staj dosyası için gerekli evraklar  ektedir.

TIKLAYINIZ (ZIP DOSYASI olarak)

(NEW 2014) ME400 Industry Summer Practice

2014-05-15 16:23:35

ME400 Required form for internships isgiven below.

Required Form

IZTECH Mechanical Engineering Department Education Objectives

2012-07-28 09:28:46

  Graduates of IZTECH Mechanical Engineering Department are expected to develop the following skills in a few years after graduation;

1. Ability to orient in research and development activities, to serve in regional, national and international projects of mechanical engineering in advanced technology fields.

2. Ability to take on the task of leadership and be prone to inter-disciplinary and multi-disciplinary teamwork.

3. Capability to design by defining design objectives and constraints; so that, in collaboration with professional and non-governmental organizations, will produce innovative solutions to engineering problems and will contribute to the development of  industry in top priority areas.

4. Capability to perform visual, written, verbal and electronics media communication in both Turkish and English languages.

5. Ability to contribute in improving the quality of life of the society by respecting the environmental, economic, social factors and ethical values in their studies.

6. Ability to improve their profession by retaining and further developing the skills and knowledge they acquired in mechanical engineering program because they have adopted life-time learning principle. 

“Program Education Objectives” are supported by mechanisms like education-teaching plans, professional internships, seminars, extra-curricular activities and corporate contributions; and continuously evaluated by meetings held with industry, employers and chamber of mechanical engineers, and through surveys.

ME400 Training

2012-05-28 11:23:10

 Click here to download ME400 Training documents

Our new department building has been opened .

2008-12-16 19:25:21

Mechanical Engineering new department building has been in use as of July 2009. The new building with about 12,000 square meter closed area have modern classrooms, seminar rooms and laboratories.