İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makina Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlileri

Veysel Egemen AğakayURL: web.iyte.edu.tr/~egemenagakay
E-Mail: egemenagakay@iyte.edu.tr
Lisans Celal Bayar Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2009
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enerji Mühendisliği, Devam ediyor
Tezi Soğutma Çevrimi Matematik Modellemesi ve Kontrolü
Ofis: Makina Mühendisliği Binası Akışkanlar Meka.
Tel + 90 232 750 6758 Fax: + 90 232 750 6701

Bertan BeylergilURL:
E-Mail: bertanbeylergil@iyte.edu.tr
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Mak. Müh. Böl. 2007
Yüksek Lisans Nigde Universitesi, Mak. Müh. Böl., 2011
Doktora Izmir Yuksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Müh. Böl. (Devam ediyor)
Tezi Kompozit malzemeler, Sonlu elemanlar analizi
Ofis: Makina Mühendisliği Bölümü Binası Z36.
Tel + 90 232 750 6700 Fax: + 90 232 750 6701

Hasan ÇelikURL: web.iyte.edu.tr/~hasancelik/
E-Mail: hasancelik@iyte.edu.tr
Lisans Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2010
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine Mühendisliği, 2012
Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine Mühendisliği, (Devam ediyor)
Tezi Isı transferi arttırımı, CFD, Akışkanlar Mekaniği
Ofis: Makina Mühendisliği Bölümü Binası 142.
Tel + 90 232 750 6744 Fax: + 90 232 750 6701

Murat DemirelURL:
E-Mail: muratdemirel@iyte.edu.tr
Lisans İYTE
Yüksek Lisans
Tezi Mekanizma Tekniği
Ofis: Binası .
Tel + 90 232 750 6752 Fax: + 90 232 750 6701

H. Arda DeveciURL:
E-Mail: ardadeveci@iyte.edu.tr
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2008
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 2011
Doktora Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, (Devam ediyor)
Tezi Kompozit Malzeme Mekaniği ve Optimizasyonu
Ofis: Makina Mühendisliği Bölümü Binası 149.
Tel + 90 232 750 6749 Fax: + 90 232 750 6701

Talha ErazURL:
E-Mail: talhaeraz@iyte.edu.tr
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2012
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 2016
Tezi Kablo Tahrikli Manipulatorler
Ofis: Makina Mühendisliği Binası Z-31.
Tel + 90 232 750 6752 Fax: + 90 232 750 6701

Timuçin ErişURL:
E-Mail: timucineris@iyte.edu.tr
Lisans Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 1991.
Yüksek Lisans Illinois Teknoloji Enstitüsü, ABD, Makina Mühendisliği, 1997.
Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2008.
Tezi Kontrol Sistemleri,YapaySinirAğları,SonluElemanlar
Ofis: Makina Mühendisliği Binası 2.kat.
Tel + 90 232 750 7815 Fax: + 90 232 750 7890

Mehmet Deniz GüneşURL:
E-Mail: mgunes@iyte.edu.tr
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2014, Malzeme Biliimi ve Mühendisliği
Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, (devam ediyor)
Tezi Kompozit Malzeme
Ofis: Makina Mühendisliği Binası 152.
Tel + 90 232 750 6788 Fax: + 90 232 750 6701

Serkan KangalURL: me.iyte.edu.tr
E-Mail: serkankangal@iyte.edu.tr
Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, 2006
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Mühendisliği, 2013
Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği (Devam Ediyor)
Tezi Malzeme Mekaniği, Termoset Kompozitler
Ofis: Makina Mühendisliği Binası 149.
Tel + 90 232 750 6749 Fax: + 90 232 750 6701

Cevahir KaragözURL:
E-Mail: cevahirkaragoz@iyte.edu.tr
Lisans ODTÜ
Yüksek Lisans
Tezi Mekanizma Tekniği
Ofis: Binası .
Tel + 90 232 750 6752 Fax: + 90 232 750 6701

Osman KartavURL:
E-Mail: osmankartav@iyte.edu.tr
Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 2012
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği (Devam ediyor)
Tezi Titreşim, Sonlu Elemanlar, Akustik
Ofis: Makina Mühendisliği Bölümü Binası Z57.
Tel + 90 232 750 6757 Fax: + 90 232 750 6701

Kaya ManoğluURL: web.iyte.edu.tr/~kayamanoglu/
E-Mail: kayamanoglu@iyte.edu.tr
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 2011
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği (Devam ediyor)
Tezi Akustik, Mekanik Titreşimler
Ofis: Makina Mühendisliği Bölümü Binası Z57.
Tel + 90 232 750 6757 Fax: + 90 232 750 6701

Can SındıraçURL:
E-Mail: cansindirac@iyte.edu.tr
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği
Tezi Yakıt hücresi Katot Malzemesi Oluşumu
Ofis: Makina Mühendisliği Binası Araştırma görev.
Tel + 90 232 750 6788 Fax: + 90 232 750 6701

Cem Doğan ŞahinURL: web.iyte.edu.tr/~cemsahin/
E-Mail: cemsahin@iyte.edu.tr
Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2009
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enerji Mühendisliği, 2013
Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği (Devam ediyor)
Tezi Enerji
Ofis: Makina Mühendisliği Binası Z55.
Tel + 90 232 750 6755 Fax: + 90 232 750 6701

Tümcan ŞenURL:
E-Mail: tumcansen@iyte.edu.tr
Lisans Ortadoğu Teknik Üniversitesi (2011)
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2014)
Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (devam ediyor)
Tezi akışkanlar mekaniği (mikro/nano akış)
Ofis: Makina Mühendisliği Binası 142.
Tel + 90 232 750 6744 Fax: + 90 232 750 6701

Barış TanerURL:
E-Mail: baristaner@iyte.edu.tr
Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, 2013
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü (devam)
Tezi Haptik
Ofis: Makina Mühendisliği Binası Z30.
Tel + 90 232 750 6751 Fax: + 90 232 750 6701

Halil TetikURL:
E-Mail: haliltetik@iyte.edu.tr
Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, 2013
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 2016
Tezi 3-RRS Paralel Manipülatör Modellenmesi ve Denetimi
Ofis: Makina Mühendisliği Binası Z-31.
Tel + 90 232 750 6752 Fax: + 90 232 750 6701

A. Kıvanç TuranURL: web.iyte.edu.tr/~kivancturan/
E-Mail: kivancturan@iyte.edu.tr
Lisans Celal Bayar Universitesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü
Tezi Yumuşak malzemelerin SHPB testleri
Ofis: Merkezi Atolyeler Binası alt katı Binası Dinamik Test ve.
Tel + 90 232 750 6624 Fax: + 90 232 750 6701

Cihan TurhanURL: web.iyte.edu.tr/~cihanturhan/
E-Mail: cihanturhan@iyte.edu.tr
Lisans Endüstri mühendisliği,2008
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enerji Mühendisliği
Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği
Tezi Binalarda enerji verimliliği, yapay zeka
Ofis: Makina Mühendisliği Binası Enegy Lab.
Tel + 90 232 750 6755 Fax: + 90 232 750 6700

Yusuf Can UzURL:
E-Mail: yusufuz@iyte.edu.tr
Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, 2011
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü (devam ediyor)
Tezi
Ofis: Makina Mühendisliği Bölümü Binası Z64.
Tel + 90 232 750 6758 Fax: + 90 232 750 0

Abdullah YaşırURL:
E-Mail: abdullahyasir@iyte.edu.tr
Lisans İYTE
Yüksek Lisans
Tezi Mekanizma Tekniği
Ofis: Binası .
Tel + 90 232 750 6752 Fax: + 90 232 750 6701

Onur YenigünURL:
E-Mail: onuryenigun@iyte.edu.tr
Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 2014
Yüksek Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Devam ediyor
Tezi Kendini Soğutan Yapıların Geliştirilmesi, Isı Tra
Ofis: Makina Mühendisliği Binası 142.
Tel + 90 232 750 6744 Fax: + 90 232 750 6701