Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
CHEM121 GENEL KİMYA I (3+0)3 5
CHEM141 GENEL KİMYA LABORATUVARI I (0+2)1 5
ENG101 INGILIZCE OKUMA VE YAZMA BECERILERI I (3+0)3 3
MATH141 TEMEL ANALİZ I (3+2)4 5
ME101 MAKINA MUHENDISLIGINE GIRIS (2+0)2 5
ME113 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I (2+2)3 3
PHYS121 GENEL FIZIK I (3+2)4 6
 Toplam AKTS 32


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
ENG102 INGILIZCE OKUMA VE YAZMA BECERILERI II (3+0)3 3
MATH142 TEMEL ANALİZ II (3+2)4 6
ME114 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II (2+2)3 7
ME150 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ I (3+0)3 7
PHYS122 GENEL FIZIK II (3+2)4 6
 Toplam AKTS 29


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
HIST201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0)Kredisiz 2
TURK201 TURK DİLİ DERSLERİ I (2+0)Kredisiz 2
CS205 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMİ VE PROGRAMLAMASI (2+2)3 6
ECON205 EKONOMININ PRENSIPLERI (3+0)3 4
MATH255 DIFERANSIYEL DENKLEMLER (4+0)4 6
ME221 STATIK (3+0)3 5
ME251 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ II (3+0)3 5
 Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
HIST202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0)Kredisiz 2
TURK202 TÜRK DİLİ DERSLERİ II (2+0)Kredisiz 2
EE210 ELEKTRIK VE ELEKTRONIK DEVRELERIN TEMELLERI (3+0)3 4
ME202 AKISKANLAR MEKANIGI I (3+0)3 4
ME206 TERMODINAMIK I (3+0)3 4
ME222 DINAMIK (3+0)3 5
ME224 CİSİMLERİN MUKAVEMETİ (3+0)3  ME221 5
ME242 MUHENDISLER ICIN UYGULAMALI MATEMATIK (3+0)3 4
 Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
ME300 YAZ STAJI I 7
ME303 AKISKANLAR MEKANIGI II (3+0)3 4
ME307 TERMODINAMIK II (3+0)3  ME206 4
ME311 MAKINA ELEMANLARI I (3+0)3 4
ME323 ÜRETİM YÖNTEMLERİ (3+0)3 4
ME331 MAKINA TEORISI I (3+0)3 4
ME343 MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER (3+0)3 3
 Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
ENG302 TEKNİK YAZIM VE İLETİŞİM (3+0)3 3
ME312 MAKINA ELEMANLARI II (3+0)3 6
ME328 URETIM MUHENDISLIGI (3+0)3 5
ME332 MAKINA TEORISI II (3+0)3 5
ME340 ISI TRANSFERI (4+0)4 6
ME352 SISTEM ANALIZI VE KONTROL (4+0)5 5
 Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
ME400 YAZ STAJI II 0+2 7
ME401 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE TASARIM (3+2)4 6
ME409 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUVARI (2+2)3 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ (3+0)3 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS (3+0)3 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS (3+0)3 5
 Toplam AKTS 32


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U)  Önkoşul /
Yankoşu
AKTS
ME402 MUHENDISLIK TASARIMI 2+4  ME401 12
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ (3+0)3 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS (3+0)3 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS (3+0)3 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS (3+0)3 5
 Toplam AKTS 32

Not: Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, detaylı bilgi için http://ects.iyte.edu.tr/ adresine bakabilirsiniz.

Ders İçerikleri


MATH 141 Temel Matematik I (3-2)4       AKTS :5

 

Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları, Üstel, Logaritmik ve Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigometrik ve Hiperbolik Fonksiyonlar.


MATH 142 Temel Matematik II (3-2)4      AKTS:6

 

İntegrasyon Teknikleri, Kutupsal Koordinatlar, Sonsuz Seriler, Düzlemde parametrik eğriler ve Vektörler, Uzayda Vektörler, Eğriler ve Yüzeyler. Kısmi Türev, Katlı İntegraller, Vektör Analizi.


PHYS 121 Genel Fizik I (3-2)4        AKTS:6

 

Mekaniğin Temel Kavramları, Newton’un hareket yasası, Enerji ve Momentumun Korunumu, Doğrusal, Dönel ve Titreşim Hareketi yapan Parçacıkların ve Katı Cisimlerin Kinematiği ve Dinamiği. Ders, haftalık aboratuvar deneyleriyle yürütülecektir.


PHYS 122 Genel Fizik II (3-2)4      AKTS:6

 

Fizik I’in devamı. Elektrik ve Manyetiğin Temel Yasaları ve Devrelere, Cihazlarla uygulanması. Coulomb yasası, Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans. Basit Devreler, RC devreleri. Manyetik kuvvetler ve Dipoller.  Manyetik Alanlar, Faraday Yasası, İndüktans. Ders, haftalık laboratuvar deneyleriyle yürütülecektir.


CHEM 101 Genel Kimya I  (3-2)4  AKTS :5

 

Madde, Maddeye ait özellikler ve ölçümleri. Atom teorisine giriş. Maddenin yapısal ve fiziksel özellikleri. Gazlar, Sıvılar ve Katılar. Atomik ve Moleküler yapı, Moleküler Kuvvetler. Bileşikler, İyonlar ve İyonik bileşikler. Atomik Elektron Konfigürasyonları. Kimyasal, İyonik, Kovalent ve Metalik bağlara ait temel kavramlar


CS 205 Temel Bilgisayar Bilimi ve Programlaması (2-2)3 AKTS:6

 

Bilgisayar bilimine giriş. Temel programlama. Kodlama teknikleri. Temel veri yapısı. Genel kodlama. Algoritmik tasarım. Visual  Basic, C, JAVA vb. Programlama dilleri. Fortran ile programlama.


ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I  (3-0)3 AKTS:3

 

Okuma ve Yazma becerilerinin seçilmiş okuma parçaları ile kuvvetlendirilmesi. Yapısal kalıpların ve paragraf ve özet yazımlarının irdelenmesi.


ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II (3-0)3 AKTS:3

 

Eng 101’in devamı


ME101 Makina Mühendisliğine Giriş (2-0)2         AKTS:5

 

Makina Mühendisliğine giriş. Davetli konuşmacılarla söyleşiler. Seminer nasıl verilir ve nasıl rapor yazılır üzerine dersler. Çeşitli Endüstri kuruluşlarına teknik geziler. Proje çalışması, rapor yazımı ve proje sunumu.


ME 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I (2-2)3           AKTS:3

 

Bilgisayar ya da elle yapılan mühendislik çizimlerinin hazırlanmasına ve kullanımına giriş. Bu mühendislik çizimleri şu başlıkları içerir: Temel Çizim Teknikleri, Çizim araç ve Gereçlerinin kullanımı, Geometrik çizimler, Görünüş Çıkarma, Perspective Resimler, Ölçülendirme, Kesit Görünüşler, Yardımcı Görünüşler, Bilgisayar destekli Modelleme ve montaj Resmine Giriş.


ME 114 Bilgisayar Destekli Teknik Resim  II (2-2)3        AKTS:7

 

Boyutlandırma ve toleranslar. Yüzey kalitesi. İmalat resimleri, vida dişleri, saplamalar, kamalar, kamalı miller. Bu derste Autocad R14 bilgisayar paketi ileri seviyede çizim aracı olarak kullanılmaktadır.


ME 150 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği I (3-0)3 AKTS:7

 

Atomik Yapılar ve Atomlararası Bağlar, Kristal Katıların Yapısı, Katılarda Yapı Kusurları, Noktasal Hatalar, Diğer Kusurlar,  Mikroyapı İncelemeleri, Difüzyon ,  Metallerin Mekanik Davranışı, Elastik deformasyon, Plastik deformasyon, 6.Dislokasyonlar ve Mukavemetlenme Mekanizmaları, Dislokasyonlar ve Plastik, eformasyonlar, Metallerde Mukavemetlenme Mekanizmaları, Toparlanma, Yeniden Kristallenme ve Tane Büyümesi,  Lab. Deneyi,  Mikroskop ile Mikroyapı incelemesi


ME 221 Statik (3-0)3 AKTS:5

 

Vektörel büyüklükler, Parçacık üzerine etkiyen kuvvet ve momentler. Denge durumu. Yapı Elemanları: Kafesler, Kirişler Saftlar ve Halatlar. Sürtünme. Virtüel İş.


ME 251 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  II (3-0)3          AKTS:5

 

Kırılma, Faz diyagramları, Tanımlar ve temel konular, İkili Faz Diyagramları, Demir-Karbon Faz Diyagramı, Metallerde Faz Dönüşümleri, Faz Dönüşümleri,  Demir Karbon Sistemlerinde Mikroyapı ve Özellikleri,  Korozyon ve Malzemelerin Bozunması, Metallerin Korozyonu, Seramiklerin Korozyonu, Polimerlerin Bozunumu, Termal Özellikler, Elektrik Özellikler, Elektriksel İletkenlik, Malzeme Seçim ve Tasarımı, Lab. Deneyi , Çeliğin Isıl İşlemi, Numunelerin Mikroyapı ve Mekanik Testleri


MATH 255 Diferansiyel Denklemler (4-0)4           AKTS:6

 

Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Başlangıç ve sınır değer problemleri, Tam ve değişkenlerine ayrılabilir Diferansiyel Denklemler, Doğrusal denklemler ve Bernoulli denklemleri. Yüksek mertebeden Diferansiyel Denklemler, Sabit katsayılı homojen doğrusal denklemler. Belirsiz katsayılar yöntemi. Parametrelerin değişimi yöntemi, Cauchy-Euler denklemi, Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Bessel Diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümü.


ECON 205 Temel Ekonomi (3-0)3 AKTS:4

 

Ekonominin doğası. Ücret sistemine genel bakış. Pazarlama ve ücretlendirme. Ulusal gelirin kontrolü ve hesaplanması. Mali politika. Para, banka ve parasal politika. Uluslar arası ticaret ve finans. Ekonomik  büyüme ve gelişme.


ME 202 Akışkanlar Mekaniği I (3-0)3 AKTS:4

 

Hidrostatik. Akış kinematiği. Süreklilik denklemi. Euler ve Bernoulli denklemleri. Viskoz akım denklemleri. Kanallarda ve borularda basınç düşümleri. Momentum teoremi. Boyut analizi ve benzeşim. Potansiyel akım, Dönel akış ve vortisite.


ME 206 Termodinamik I (3-0)3      AKTS:4

 

Saf maddenin özellikleri. Akışkanlar ve katılar için hal denklemleri. İş, Isı. Kapalı ve açık sistemler için Termodinamiğinin birinci yasası. İkinci yasa. Carnot çevrimi, Entropi, Tersinmezlik ve Elde edilebilirlik.


ME 222 Dinamik (3-0)3       AKTS:5

 

Parçacık Hareketi, Kuvvet Moment etkisi altında rijit cisimler. Newton’un hareket yasası, kartezyen ve polar koordinatlarda hareket kinematiği, İş-Enerji ve İmpuls-Momentum Yöntemi.


ME 224 Cisimler Mukavemeti (3-0)3         AKTS:5

 

Gerilme ve Germe. Yapı bileşenlerinin ve Mühendislik Malzemelerinin kopma kriterleri, Sehim analizi. Statik olarak belirsiz elemanlar, Isıl gerilme. Birleşik gerilme. Mohr dairesi, Burkulma, Yorulma kırılması.


ME 242 Mühendisler İçin Uygulamalı Matematik (3-0)3 AKTS:4

 

Vektör analizi, Matrisler, Determinatlar, Lineer denklem sistemleri, Lineer ve Ortogonal dönüşümler, Kompleks sayılar ve değişkenler, Integral matematiğinin temel teoremi, Hormonik fonksiyonlar, Taylor serileri, Tekil noktalar, Kompleks değişkenlerin geometrik ifadesi ve uyumlu haritalama.


EE 210 Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temeli (3-0)3 AKTS:4

 

Temel devre yasaları. Dirençsel devre analizleri. Devrelerin sinüodial durağan cevapları. 3 fazlı devreler. Manyetik devreler ve çeviriciler. Elektromekaniksel enerji çevirimleri. Yarı iletken elemanlar. Transistör yükleme ve güçlendiriciler. İşlemsel güçlendiriciler ve bütünleşmiş devreler.


ME 303 Akışkanlar Mekaniği II (3-0)3      AKTS:4

 

Turbo makinalara giriş. Basınç düşümleri. Bir turbo makinada akış kinematiği. Hız üçgenleri. İmpuls türbini. Eksenel ve Radyal akım makinaları. Eğilim yasaları. Turbo makinalarının bazı tasarım kriterleri. Lineer ve radyal kanat dizileri. Kavitasyon.


ME 307 Termodinamik II (3-0)3    AKTS:4

 

Buhar ve gaz çevrimleri. Soğutma çevrimleri. Termodinamik bağıntılar. Gaz karışımları, higrometre ve iklimlendirme uygulamaları. Kimyasal tepkimeler. Kimyasal denge. Yanma.


ME 311 Makina Elemanları I (3-0)3          AKTS:4

 

Malzemelerin mekanik özellikleri. Toleranslar. Statik ve dinamik yüklere göre tasarım kriterleri. Ortalama ve bileşik gerilmeler. Şaftler, kriitik hız. Sabit ve ayrılabilir bağlantıların tasarımı: Perçin, Kaynak, Cıvatalar, Vidalar, Kamalar, Pimler. Yaylar. Ders süresince küçük tasarım projeleri verilecektir.


ME 323 Üretim Yöntemleri I (3-0)3           AKTS:4

 

Döküm tekniği, Metal şekillendirme işlemleri, Bağlantı teknikleri, Kaynak yöntemleri, Toz Metalurjisi, Talaşlı imalat yöntemleri, üretimde otomasyon (Sayısal kontrollu tezgahlar, Robotlu imalatlar, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim)


ME 331 Makina Teorisi I (3-0)3     AKTS:4

 

Mekanizmaya giriş. Serbestlik derecesi. Düzlemsel mekanizmaların grafik ve analitik yöntemlerle kinematik analizi. Lineer mekanik sistemler. Dört-kol mekanizmaları. Kamlar


ME 343 Mühendislikte Sayısal Yöntemler (3-0)3             AKTS:3

 

En küçük kareler yöntemi. Doğrusal ve çoklu regresyon. Denklem köklerinin bulunması. İnterpolasyon. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Euler, değiştirilmiş Euler ve Runge-Kutta yöntemleri.


ME 312 Makina Elemanları II (3-0)3         AKTS:6

 

Rulmanlar, tipleri ve seçilme yöntemleri. Güç aktarım elemanları; Kayışlar, Zincirler, Kavramalar ve Dişliler. Sürtünme ve Yağlama. Ders süresince küçük tasarım projeleri verilecektir.


ME 328 Üretim Mühendisliği (3-0)3           AKTS:5

 

Üretim yöntemlerine bir bakış. Zaman etüdleri ve maliyet tahmini. İşlem planlama. Yerleşim planlaması. Kalite kontrol. Bilgisayarların ve Endüstriyel robotların üretimde kullanılmaları. Üretimde maliyet analizi


ME 332 Makina Teorisi II (3-0)3    AKTS:5

 

Rijit yapı dinamiği, grafik ve analitik yöntemler. Atalet kuvvetleri. Titreşim analizi. Hareket denklemi. Serbest ve zorlanmış titreşim. Dengeleme.


ME 340 Isı Transferi (4-0)4             AKTS:6

 

Isı iletimi: Difüzyon denklemi, Sınır koşulları, Bir boyutlu kararlı ısı iletimi, Isıl direnç. Kanatlar. Zamana bağlı ısı iletimi Tümden analiz, Heisler Diyagramları. Sonlu Farklar yöntemi. Isı Taşınımı: Sınır tabakalar, Dış ve iç akım korelasyonları, Doğal taşınım, Kaynama ve yoğuşma. Isıl Işınımın temelleri, siyah cisim ışınımı, Görüş faktörleri, Kapalı hacimlerde ışınım, Devre analizi.


ME 352 Sistem Analizi ve Kontrol (4-0)4              AKTS:5

 

Mekanik, Hidrolik, Pnomatik, Isıl, Elektrik ve Elektromekanik elemanlar içeren dinamik sistemlerin analizi ve modellenmesi. Sistemlerin tepkileri. Zaman ve frekans ortamında çözümler. Servo sistemler. Kararlılık analizi. Geri itilim kontrolu: P, PD, PI, PID


ENG 302 Teknik Yazım ve İletişim (3-0)3             AKTS:3

 

Kütüphane araştırma teknikleri. Araştırma raporlarının ve dönem ödevlerinin hazırlanmasındaki teknikler. Seçilen başlıklar üzerine iletişim pratikleri.


ME 401 Mühendislik Ekonomisi ve Tasarım (3-2)4         AKTS:6

 

Tasarım Felsefesi ve Yöntemi. Mühendislik Ekonomisi ve bir işlem veya bir ürün için Ekonomiklik açısından karar verebilme. Optimizasyon ilkelerinin belirli bir mühendislik problemine uygulanması. Maliyet tahmini. Ders boyunca bir dönem projesi verilecektir.


ME 402 Mühendislik Tasarımı (2-4)4        AKTS:12

 

Öğrencilere, eğitimleri boyunca öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir proje verilecektir. Bu proje, sadece tasarıma yönelik olabileceği gibi bazen bir ürün yaratmaya yönelik de olabilir.


ME 409 Makina Mühendisliği Laboratuvarı (2-2)3         AKTS:4

 

Laboratuvar Teknikleri ve Teorik Kavramların Sınanması. Verileri sunma ve analiz etme Yöntemleri. Rapor hazırlama ve Teknik  raporların sunumu. Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Malzeme Bilimleri, Sistem Analizi, İşlem Kontrol ve Donanımı konularında yapılacak bir dizi deney.


TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

ME 421 Isıtma,Klima ve Havalandırma Sistem Ekipmanları (3-0) 3 AKTS:5

 

Termal komfort kavramı,psikrometri diyagram, ISK (Isıtma Soğutma ve Klima) sistemlerinin sınıflandırılması, Sistemlerinin elemanlarının (kompressör, fan, batarya, pompa, genleşme vanası, ısı değiştirgeçleri vb)çalışma prensibi ve seçimi, klima santralleri ve seçimi, kazanlar ve seçimi, ısı pompası ve chiller çalışma prensibi ve seçimi


ME 422 Bina Isıtma Sistemleri Temelleri ve Tasarımı (2-2) 3     AKTS:5

 

Isıtma tekniği, binalarda ısıtma yükü hesaplanması, ısıtma sistemlerinde kullanılan cihazlar, ısıtma sistemleriin projelendirilmesi, ısıtma ekipmanlarının hesaplamaları


ME 423 İçten Yanmalı Motorlar (3-0)3     AKTS:5

 

Giriş. Temel Bilgiler, Tarihçe, Motor Tipleri, Kullanım. Termodinamik, Çevrimler. Yakıtlar, karışımlar, yanma. Kıvılcım Ateşlemeli yanma. Sıkıştırmalı (Dizel) yanma. Çevrim Karakteristikleri (belirli ve efektif karakteristikler). Motor, Araç Motor Karakteristikleri. Motor karakteristiklerini etkileyen değişkenler. Kıvılcım ateşlemeli ve dizel motorların yakıt besleme sistemleri. Süper besleme, turbo besleme. Krank-Piston Dinamiği / Motor Dengelenmesi. Krank-Piston-biyel dizaynı. Yağlama Sistemleri. Soğutma sistemi / Isıl Denge.


ME 424 Turbo Makinalarının Prensipleri (3-0)3              AKTS:5

 

Boyutsal Analiz ve Benzerlik,Termodinamiğin ve Akışkanlar mekaniğinin ilgili konularının hatırlatılması, 2-D Kaskat üzerinde akışlar: Enerji kayıpları, kaldırma ve direnç kuvvetleri, 2-D Kaskat üzerinde akışlar, Fan kanatı tasarımı, kompressör ve türbin kaskat,performansları,Eksenel akış türbinleri: Hız diagramları, Sodebergs korelasyonu, Wells turbine, Pitch kontrollü türbin, Eksenel kompressörler ve fanlar: Mid-Term, Eksenel turbo makinalar 3-D akış analizleri, Santrifüj pompa, fan ve kompressörler, Radyal gaz türbinleri: Rotor tasarımı, Mach sayısı etkisi, optinum verim, Radyal gaz türbinleri:  Geliş açısı kayıpları, dalga enerjisinden yararlanma yolları,Hidrolik türbünler: Pelton,Hidrolik türbünler: Kaplan, Francis.Rüzgar türbinleri


ME 425 Isı Eşanjörleri (3-0)3          AKTS:5

 

Isı eşanjörlerine giriş. Isı transferi mekanizmaları. Akış düzenlemeleri. Temel tasarım yöntemleri: log sıcaklık farkı, NTU metodunun etkinliği. Çift borulu ısı eşanjörleri. Isı eşanjörlerinde basınç düşüşü. Isı eşanjör arızaları. Shell-and-tube tipi ısı eşanjörleri. Kompakt ısı eşanjörleri. Plate tipi ısı eşanjörleri.Yoğuşturucular ve buharlaştırıcılar. Dönem projeleri.


ME 426 Sıkıştırılabilir Akışkanlar (3-0)3              AKTS:5

 

Termodinamiğin ve Akışkanlar mekaniğinin ilgili konularının hatırlatılması, Durağan akışkan özellikleri, Ses hızının anlamı, Bir boyutlu izentropik akış, lülelerde izentropik akış Şok dalgaları, genişleme dalgaları, Rayleigh akışı, Fanno akışı, Ağdalıksız ve sıkıştırılamaz akış teorisi, Ağdalıksız ve sıkıştırılamaz akış teorisi, Ara-Sınav,Ağdalıksız ve sıkıştırılabilir akış teorisi, Ağdalıksız ve sıkıştırılabilir akış teorisi, Ses hızı altı akışlar, Ses hızı altı ve üstü akışlar, Ses hızı üstü akışlar.


ME 427 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş (3-0)3              AKTS:5

 

Yenilenebilir enerjiler’e giriş. Yenilenebilir enerji ilkeleri. Isı transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel kanunları. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı: güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyoenerji, dalga enerjisi gibi. Enerji depolanması ve dağıtımı.


ME 429 Soğutma Sistemleri (3-0) 3 AKTS:5

 

Temel termodinamik prensipleri, termodinamik yasaları, soğutma çevrimi, çevrim elemanları, elemanların işlevi ve işleyişi, soğutma yükü hesabı, yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma sistemleri, soğuk hava depolarında ısı kayıpları hesabı.


ME 430 Triboloji (3-0)3       AKTS:5

 

Makina elamanları tasarımında tribolojinin temel bilgilerini vermek ve uygulamalarına yönelik  bilgi ve beceriyi kazandırmak.


ME 431 Kompozit Malzemelerin Mekaniği (3-0) 3           AKTS:5

 

Kompozit malzemelere giriş, anisotropic elastisite ve lamina teorisine giriş. Modern kompozitlerde termal, higrotermal, yüksek şekil değiştirme hızı etkilerinin incelenmesi. Kompozit plaka ve paneller. Çeşitli mekanik ve çevresel yüklerin etkisi altındaki kompozit plaka ve panellerin static ve  dinamik davranışları. Gerilmeler, deformasyonlar, burkulma yükleri, dogal frekanslar ve patlama etkisi altında davranışlar. Kompozit kiriş, kolon ve çubuklar. Kompozit kabuklar. Kompozit silindirik kabuklarda static yüklerin etkisi altında meydana gelen gerilme ve deformasyonların hesaplanması ve burkulma etkilerinin incelenmesi. Kompozit yapılarda enerji metotları. Kompozit yapıların birleştirilmesi. Adhesive ve mekanik birleştirme.


ME 432 Jeotermal Enerjiye Giriş (3-0)3    AKTS:5

 

Jeotermal enerjiye giriş. Jeotermal enerjinin kullanımı. Elektrikli üretim. Direk kullanılan alanlar: bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma, sera ısıtması, ısı pompaları, sulu tarım, endüstriyel uygulamalar. Jeotermal uygulamaların çevresel etkileri. Jeotermal kanunları. Jeotermal güç kullanılan yerlere gezi ve direk kullanımına ait örnekler. Dönem projesi.


ME 434 Isıl Enerji Depolama (3-0) 3          AKTS:5

 

Temel termodinamik çevrimleri ve prensipleri, ısı kaybı hesapları, iklimlendirme, termal depolamanın önemi, depolama yöntemleri, faz değişimi ile depolama, soğurma teknolojileri


ME 436 Klima ve Havalandırma Sistem Tasarımı (3-0)3 AKTS:5

 

Giriş, Psikometri diyagramı, binalarda ısı transferi, iç mahal ısı yükleri, iç ve dış mahal tasarım koşulları, ısı yüklerinin hesaplanması, soğu yüklerinin hesaplanması, bina termal yük bilgisayar programları, kış ve yaz prosesler, su bazlı sistemler, hava bazlı sistemler, su-hava bazlı sistemler, ISK sistemlerinin kontolü, bireysel ısıtma soğutma ve klima sistemleri


ME 438 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş (3-0)3          AKTS:5

 

Korunum Kanunları ve Sınır Şartları, Difüzyon Problemler için Sonlu Hacimler Metodu, Konveksiyon-Difüzyon Problemleri için Sonlu Hacimler Metodu, Kararlı akışlarda Basınç-Hız çifti için çözüm algoritmaları, Ayrıştırma Denklemleri çözümü


ME 444 Mikro-Akışlara Giriş (3-0)3          AKTS:5

 

Akışkanlar mekaniğinin temellerinin tekrarı Micro/nano-ölçek gaz akışları; Micro/nano-olçek sıvı akışları; Elektrokinetik taşınım olayı ve mikro-akış uygulamaları; Mikro-üretim teknikleri: Mikro-talaşlı üretim, foto-litografi, ve yumuşak litograf; Kağıt temelli mikro-akış sistemlerinin tasarlanması ve üretilmesi.


ME 445 Otomotiv Mühendisliği I (3-0)3    AKTS:5

 

Aeaç performansı: motor karakteristiği, hatekete karşı direnç, maksimum hız, ivme performansı. Yakıt tüketim hesabı. Güç sistemi: debriyaj, vites kutusu, vites oranları, pervane şaftları, üniversal ve sabit hız mafsalları, diferansiyel, diferansiyel oranları, sürme şaftları. Frenler: temel gereksinimler, yönsel stabilite, ağırlık transferi, fren kuvvet dağılımı.


ME 455 Mekanik Titreşimler (3-0)3           AKTS:5

 

Titreşim sistemleri elemanları. Tek dereceli sistemlerde serbest titreşim. Tek dereceli sistemlerin harmonik uyarımı. Tek dereceli sistemlerde geçici titreşim. Çok dereceli sistemlerde temel denklemlerin çıkarımı. Çok dereceli sistemlerde serbest titreşim. Çok dereceli sistemlerde zorlamalı titreşim. Titreşim kontrolü


ME 456 Mühendisler İçin Akustik (3-0)3              AKTS:5

 

Akustiğin Tarihi, Akustiğin Temelleri, Ses Dalgası Yayılımı  ve  Karakteristiği, Titreşen Sicim, Titreşen Çubuk, Tıtreşen Membran ve Levhalar, Ses Ölçüm Enstrümanları,Duymanın Fizyolojisi ve Psikoakustik, Mimari Akustik, Gürültü Kontrolü için Kriterler ve Düzenlemeler, Makinalarda Gürültü Kontrolü.


ME 457 Biyomekaniğe Giriş(3-0)3             AKTS:5

 

Dersin hedefi bir mühendislik öğrencisine biyolojik sistemleri gelişmiş/özelleşmiş bir mekanizma olarak düşünebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Öğrenciler ayrıca biyomekanik alanında bilimsel yayınlari takip etme, raporlaştırma ve sunma konusunda deneyim kazanacaklardır.


ME 458 Katı Cisimler Mekaniğine Giriş (3-0)3                AKTS:5

 

Deforme Olan Cisimler, Gerilme-Germe Analizi, Gerilme-Germe Bağıntıları, Burulma Teorileri, Mukavemet Teorileri, Kirişler ve Eğilmeler, Mekanik Sistemlerin Kararlılığı, Enerji Yöntemlerine Giriş.


ME 460 Robot Teknolojisine Giriş (3-0)3              AKTS:5

 

Düz ve ters problemlerle robotun kinematik analizi, Robotun hız ve ivme analizi,

Robotun statik kuvvet analizi, Robotun dinamik modellemesine giriş, Tekillik analizi, Denetleyici tasarımı.


ME 462 Robotların Dinamik Modellenmesi ve Denetlenmesi (3-0)3      AKTS:5

 

Bilgisayar destekli tasarım programı kullanılarak mekanizma tasarımı, Robotların dinamik modellenmesi, Robotun belirli görev amaçlı simülasyonu, Robotun sanal temsilinin yaratılması, Simülasyon ortamında denetleyici tasarlanması ve testleri.


ME 466 Yapay Zekaya Giriş (3-0)3 AKTS:5

 

Yapay Zeka Tarihçesine Kısa bir Bakış, Matlab’e Giriş, Yapay Zekanın Kullanımı ve Sınırları,Bilginin Temsili, Tarama Metodojileri, Makine Öğrenmesi, Yapay Hayat: Müşterek Davranıştan Öğrenme, Yapay Sinir Ağları,Genetik Algoritmalar.


ME 467 Bilgisayar Destekli Mekanik Dizayn (2-2) 3        AKTS:5

 

Önerilen bir projenin alınan dersler baz alınarak hesaplarının ve bilgisayar destekli tam montaj ve detay teknik resminin oluşturulması.


ME 469 Kontrol Sistem Tasarımı   (3-0) 3             AKTS:5

 

Köklerin Geometrik Yeri: Temel Tanımlar ve Özellikleri-Geribeslemeli Kontrol Sistemlerinde Köklerin Geometrik Yeri Yöntemi ile Tasarım Frekans Cevabı: Temel Tanımlar ve Özellikleri-Bode Diyagramı-Nyquist Diyagramı ve Nichols Grafiği-Frekans Alanında Kararlılık-Geribeslemeli Kontrol Sistemlerinde Frekans Cevabı Yöntemi ile Tasarım.


ME 470 Aerodinamiğe Giriş   (3-0)3          AKTS:5

 

İlk insanlı uçuşların kısa tarihi, temel korunum prensiplerinin kısaca hatırlanması, temel Vektor Kalkulus konularının hatırlanması, Gauss ve Stokes’un integral teorileri, Potensiyel Akış Teorisi, Kutta-Joukowsky Teoremi, Panel Metodlara Giriş,  Kanatlar Etrafında Sıkıştırılamaz Akışlar, Kavisli Kanatlar, Aerodinamik Merkez, Vorteks Panel Metodunun cisimler etrafında kaldırma kuvveti yaratan akışlara uygulanması, Düşük Hızlı Kanatlar, Viskoz Akış Ve Sürüklenme Kuvveti, Sonlu Kanatların yarattığı Aşağı Akış ve İndüklenmiş Sürüklenme Kuvveti,Vorteks İplikçiği, Biot-Savart Kanunu, Helmholtz Teorisi, Prandtl’ın Kaldırma Çizgisi Teorisi, Linear Olmayan Kaldırma Çizgisi Metodunun Numerik Uygulaması,Numerik Vorteks Örgüsü Metodu,Delta Kanatlardaki akışın kısaca incelenmesi.


ME 472 Otomasyonda Hidrolik ve Pnomatik (2-2) 3        AKTS:5

 

Hidrolikte temel prensipler, sistem akışkanları,devre elemanları, devre dizaynı ve endüstriyel uygulamalardan örnekler.


ME 473 Makina Dinamiği (3-0) 3               AKTS:5

 

Makinaların dinamik kuvvet analizi, hareket denklemlerinin çıkarılması ve nümerik çözülmesi; volan tasarımı; elektrik motorları ve motor seçimi; kam dinamiği; makinalarda dengeleme.


ME 478 Mühendislik Ekonomisi ve Ürün Yönetimi (3-0)3          AKTS:5

 

Giriş ve mevcut ekonomi çalışmaları. Fiyat konseptleri. Paranın zamana bağlı değeri ve denkliği. Yatırım alternatiflerinin kıyaslanması. İkame analizleri. Amortisman ve vergi sonrası analizler. Hassasiyet analizleri. Devlet projelerinin değerlendirilmesi. Lineer programlama. Büyük ölçekli proje planlama.


ME 481 Malzeme Karakterizasyonu (1-4)3           AKTS:5

 

Giriş. Kristallografinin temelleri. X-ışınları ve elektron ışınlarının özellikleri. Metalik ve seramik malzemelerin kimyasal kompozisyonları, ve kristal yapılarını X-ışını kırınımı

(XRD) yöntemiyle tespit etmek. Taramalı elektron mikroskobu ve çlışma prensipleri. Metalografik numune hazırlanması: kesme, taşlama, parlatma, asitle yakma. Optik mikroskop. Yansımalı ve geçirgen ışık mikrokobu.


ME 482 Malzeme Seçimi ve Tasarımı (3-0) 3        AKTS:5

 

Dizayn Süreci, Malzeme Seçimi Çizelgeleri, Malzeme Seçimi Temelleri, Malzeme İndeksleri ve Özellik Limitleri, Standart Bölümlerin Verimliliği, Malzeme Seçimi Örnek Çalışmaları


 ME 484 Malzemelerin Mekanik Davranışları (3-0)3       AKTS:5

 

Bu dersin amacı, temel mühendislik malzemeleri olan metal, seramik polimer ve bunların kompozitlerinin mekanik özelliklerini tanımaktır. Öğrenciler,elastik-plastik deformasyonları, mukavetlendirmeyi, kırılmyı ve temel mekanik test metodlarına ait bilgiler edinirler.


ME 488 Seramiklere Giriş (3-0)3                AKTS:5

 

Seramik endüstrisinin tarihine bir bakış. Endüstri bazlı olarak kullanılan ham malzemelerin sınıflandırılması. Kullanımdan önce ham malzemeye ait kristal kimyasının, oluşumunun, işlemesinin ve hazırlanmasının incelenmesi.


ME 490 Kompozit Malzemelere Giriş (3-0)3         AKTS:5

 

Kompozit malzemelere giriş. Fiberler ve fiber yapısı. Matrisler. Uzun fiberli kompozitlerin elastik deformasyonu. Lamina yapılar ve elastik davranışları. Kısa fiberli kompozitlerin gerilme ve uzanımları. Arayüz bölgesi, oluşum mekanizmaları, bağlanma dayanımı ölçümleri. Kompozitlerin dayanımı ve tokluğu. Polimer, metal ve seramik matrisli kompozitlerin üretimi ve uygulamaları.


ME 495 Uçak Performansı (3-0)3               AKTS:5

 

Atmosfer modeli, aerodinamik kuvvetler, itki sistemleri, uçak ağırlıkları, uçaktaki itki sistem çeşitleri, itki sistemlerine bağlı olarak havalanma mesafesi, dönme(manevra), tırmanma, uçuş menzili,alçalma ve inme mesafesi özelliklerinin hesap edilmesi


ME 497 Gaz Türbinlerine Giriş   (3-0)3     AKTS:5

 

Güç çevrimleri, Uçaklar için gaz türbin çevrimleri, Santrifüj kompresörler, Aksiyel akışlı kompresörler, Yanma sistemleri, Basit gaz türbin siatemlerinin performans analizleri.


BAŞKA BÖLÜMLERE VERİLEN SERVİS DERSLERİ

 

ME 231 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  (3-0)3             AKTS:3

 

Atom teorisi ve katılarda bağlar. Kristal ve kristal olmayan malzemeler. Katılardaki yapı hataları. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması Saf metaller, alaşom çelikler, paslanmaz çelik, dökme demir, demir içermeyen alaşımlar. Faz diyagramları ve demir-karbon faz diyagramı. Makaniksel özellikleri ve test edilmesi. Korozyon kontrolü ve prensipleri.