İzmir Institute of Technology | Department of Mechanical Engineering

Projects

Project Title Director of the Project Start/End Funds
Karbon Nanotüp (CNT) / Poliester Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2004 - 2007 JÜLICH, Almanya - TÜBİTAK
Tenzorezistörlerin Düşük Termohassasiyet Termal Katsayısı İle Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2004 NATO
Çok Katmanlı Malzemelerde Dalga Geçişi Professor Mustafa Güden 2003 - 2007 NSF - TÜBİTAK
Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2008 - 2010 Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK
Jeotermal enerji araştırma-geliştirme, test ve eğitim Merkezi Professor Zafer İLKEN 2002 - 2005 DPT
Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2003 - 2005 DPT
Çok Amaçlı Bomba İmha Robotu için Tamamen Mekanik Çabuk Değiştirilebilinir Eklemin Mekatronik Tasarımı Assistant Professor E. Faruk Keçeci 2005 - 2007 DPT
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma Merkezi Professor Barış ÖZERDEM 2007 - 2009 DPT
GPS-INS İle Otonom Yol Bulma Associate Professor Serhan Özdemir 2004 - 2005 DPT
Fonksiyonel Dereceli Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemi İle Hazırlanması ve Statik ve Dinamik Özelliklerinin Mekanik ve Ultrasonik Yöntemlerle Ölçülmesi Professor Mustafa Güden 2003 - 2004 DPT
Ege Bölgesi Beylikler Dönemi Tarihi Yapılarındaki Özgün Harçların Karakterizasyonu ve Restorasyonlarda Kullanılacak Onarım Harçlarının Laboratuvarda Hazırlanması Associate Professor Sedat Akkurt 2003 - 2005 DPT
Yeni Hafif Entegre Zırh Tasarımı Alternatif Ara Yüzey Malzemelerinin Geliştirilmesi Professor Mustafa Güden & Assistant Professor Alper Taşdemirci 2007 - 2008 DPT
Adsorpsiyonlu Isı Pompası Assistant Professor M. Mobedi 2006 - 2008 DPT
Kil /EPDM Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2006 - 2007 ARÇELİK A.Ş. - TÜBİTAK
Evaluation Of Geothermal Developments In Turkey From The Clean Energy Point Of View. Case Studies: Balcova District Heating System-Izmir And Kizildere Geothermal Power Plant-Denizli Associate Professor Gülden Gökçen 2005 - 2007 TÜBİTAK
Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Prototipi İmalatı Assistant Professor E. Faruk Keçeci 2005 - 2007 TÜBİTAK
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi Associate Professor Sedat Akkurt 2005 - 2007 TÜBİTAK
Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Assistant Professor Alper Taşdemirci 2007 - 2010 TÜBİTAK
Nanokompozit Malzemelerin Polimer ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Associate Professor Metin Tanoğlu 2005 - 2007 TÜBİTAK
Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Köpük Metal Üretimi ve Karakterizasyonu Professor Prof. Dr. Mustafa Güden 1998 - 2001 TÜBİTAK
Seramik Matriks Kompozitlerin Düşük Sıcaklıklarda Polimer Pyroliz Yöntemi İle Üretimi ve Karakterizasyonu Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2004 TÜBİTAK
Sic-Vıskırlı Aluminium Köpüklerin Hazırlanması Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2005 TÜBİTAK
Alüminyum Köpük Metal Dolu Alüminyum ve Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışları Professor Mustafa Güden 2004 - 2006 TÜBİTAK
Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü İle Isı Transferinin Arttırılması Assistant Professor Ünver Özkol 2008 - 2008 TÜBİTAK
Gelişmiş Kemik Entegrasyonu Sağlayan Yeni Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Spinal Kafes İmplatların Tasarımı ve İmalatı Professor Mustafa Güden 2007 - 2008 SANAYİ BAKANLIĞI
İmplant Uygulamaları Için Ti Köpük Malzemelerin Hazırlanması Professor Mustafa Güden 2003 - 2005 HİPOKRAT
Seramik Vitrifiye Ürünlerin Yüksek Basınçlı Dökümü Için Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Associate Professor Metin Tanoğlu 2001 - 2004 EGE VİTRİFİYE A.Ş
IZTECH Composite Materials Research Center Project Assoc. Prof. Metin Tanoğlu 2009 - 2011 DPT
Development and Production of Composite Leaf Spring Systems for Automotive Industry Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
2012 - 2014 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.
Development of Antibacterial Composite Stoneware Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Barisik 2015 - Continue Marie Skłodowska-Curie COFUND
Yrd. Doç. Dr. Murat Barisik 2015 - Continue SANTEZ
Prof. Alper Taşdemirci 2015 - Continue TÜBİTAK
Assist. Prof. Ferhat Bingöl 2015 - Continue İYTE-BAP
Assist. Prof. Sinan Kandemir 2015 - Continue TÜBİTAK
FP Aluminium Uzun Fiber Takviyeli Magnesium Kompozitlerin Deformasyon Hızına Bağlı Mekanik Davranışları Professor Mustafa Güden 2003 - 2005 İYTE-BAP
Kölemanit Ilkavesiyle Kaolen Ve Kalsitten Anortit Seramikleri Sentezlenmesi ve Sinterlenmesi Associate Professor Sedat Akkurt 2004 - 2006 İYTE-BAP
İYTE Kampüs Alanındaki Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Ölçülmesi Professor Barış ÖZERDEM 2000 - 2002 İYTE-BAP
Alüminyum Köpük Malzeme ile İmal Edilmiş Hava Tipi Güneş Kollektörlerinin Analizi Professor Zafer İLKEN 2001 - 2003 İYTE-BAP
Jeotermal Enerjide Kullanılan Kuyu İçi Eşanjör Performanslarının Artırılması Professor Zafer İLKEN 2001 - 2003 İYTE-BAP
Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Nanokompozit malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu Associate Professor Metin Tanoğlu 2003 - 2004 İYTE-BAP
Jeotermal Uygulamalar İçin Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısısnın Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi Associate Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Hafif, Düşük Maliyetli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretim Teknolojilerinin Yerleştirilmesi ve Savunma Sanayi Ne Yönelik Kompozit Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2001 - 2002 İYTE-BAP
Endüstriyel Ürün Tasarımının , Üretiminin ve Mühendisliğinin ( CAD/CAM/CAE) Profesyonel Amaçlı Bir Hizmet Sektörü Olarak İnternet Ortamında Gerçekleştirilmesine Yönelik İnteraktif Bir Stüdyo Modeli : E- Stüdyo Prof. Dr. Barış ÖZERDEM 2000 - 2001 İYTE-BAP
Rüzgar Türbinlerinde Verim Arttırmaya ve Veri Toplamaya Yönelik Bir Bilgisayar Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Professor Barış ÖZERDEM 2005 - 2005 İYTE-BAP
Sinüsoidal ve “Offset Strip” tipindeki ısı değiştirici kanallarda akışın görüntülenmesi ve CDF ile karşılaştırılması Assistant Professor Ünver Özkol 2008 - 2008 İYTE-BAP
Krom Manyezit Çimento Fırını Refrakterlerinde Bulunan Demirce Zengin Halkaların İncelenmesi Associate Professor Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Küresel Mekanizmaların ve Modüler Manipülatörün Tasarımı ve Üretimi Professor Rasim Alizade 2002 - 2004 İYTE-BAP
Spinel ve Alüminanın Düşük Sıcaklıkta Üretiminde Mekanokimyasal Sentezin Kullanılması Associate Professor Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Korozyona Uğramış Manyezit-Bazlı Çimento Fırını Refrakterlerin Mikroyapısal Karakterizasyon Associate Professor Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın Bof Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuvar İncelemesi Associate Professor Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
Çoklu Alüminyum Kapalı Hücreli Köpük Dolu Alüminyum ve Polimerik Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışlarının Belirlenmesi Professor Mustafa Güden 2003 - 2004 İYTE-BAP
Titanyum Esaslı Açık Hücreli Köpük Metal Üretim Proses Parametrelerinin ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Professor Mustafa Güden 2004 - 2006 İYTE-BAP
Eksen Kaçıklığının Yapısal Titreşime Etkisi Associate Professor Bülent Yardımoğlu 2004 - 2006 İYTE-BAP
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği: İyte İdari Bina’nın Enerji Performansının Belirlenmesi Associate Professor Gülden Gökçen 2005 - 2007 İYTE-BAP
Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi Associate Professor Gülden Gökçen 2006 - 2007 İYTE-BAP
Data Sürümlü Takviyeli Öğrenmeli Otomatik Modelleme Associate Professor Serhan Özdemir 2002 - 2003 İYTE-BAP
Dinamik Ortamlarda Probabilistik Lokalizasyon ve Patika Tayini Associate Professor Serhan Özdemir 2003 - 2004 İYTE-BAP
Akustik Emisyon İle Pasif Durum Gözleme Associate Professor Serhan Özdemir 2005 - 2006 İYTE-BAP
Internet Üzerinden Durum İzleme Associate Professor Serhan Özdemir 2006 - 2007 İYTE-BAP
Data Sürümlü, Takviyeli Öğrenmeli Otonom Ünite Tasarımı Associate Professor Serhan Özdemir 2002 - 2004 İYTE-BAP
Devingen Kalite Endeksiyle Niteliksel Makina Sağlığı İzleme. Associate Professor Serhan Özdemir 2007 - 2008 İYTE-BAP
6 Serbestlik Dereceli Paralel Manipulatör Simülasyon ve Kontrolü Professor Rasim Alizade 2002 - 2003 İYTE-BAP
Yetersiz Serbestlik Dereceli Uzaysal Paralel Manipülatörün Analizi, Sentezi ve Üretimi Professor Rasim Alizade 2005 - 2007 İYTE-BAP
Hasarsız Olarak Basit Bir Dişli Mekanizmasının Üç Boyutlu İvme Ölçerle Durum Gözetimi Assistant Professor Ebubekir ATAN 2005 - 2006 İYTE-BAP
Hareketli Bir Mekanizmasının Üç Boyutlu İvme Ölçer ve Osiloskop Yardımı İle Durum Gözetiminin Gerçek Zamanlı Olarak Tespiti Assistant Professor Ebubekir ATAN 2006 - 2007 İYTE-BAP
Deprem Sonrası Arama Çalışmaları için Kurtarma Robotu Tasarımı ve Prototip İmalatı Assistant Professor E. Faruk Keçeci 2006 - 2007 İYTE-BAP
Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerde Zorlamalı Titreşimler Etkisinde Görülen Kırılmalarda Senkronizasyonun Rolü Assistant Professor Ebubekir ATAN 2008 - 2008 İYTE-BAP