İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makina Mühendisliği Bölümü

Projeler

Proje Adı Proje Yöneticisi Başlangıç/Bitiş Destekleyen Kuruluş
Karbon Nanotüp (CNT) / Poliester Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2004 - 2007 JÜLICH, Almanya - TÜBİTAK
Tenzorezistörlerin Düşük Termohassasiyet Termal Katsayısı İle Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2004 NATO
Çok Katmanlı Malzemelerde Dalga Geçişi Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2007 NSF - TÜBİTAK
Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2008 - 2010 Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK
Jeotermal enerji araştırma-geliştirme, test ve eğitim Merkezi Prof. Dr. Zafer İLKEN 2002 - 2005 DPT
Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2003 - 2005 DPT
Çok Amaçlı Bomba İmha Robotu için Tamamen Mekanik Çabuk Değiştirilebilinir Eklemin Mekatronik Tasarımı Yrd.Doç.Dr. E. Faruk Keçeci 2005 - 2007 DPT
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma Merkezi Prof. Dr. Barış ÖZERDEM (Proje Eş Yürütücü) 2007 - 2009 DPT
GPS-INS İle Otonom Yol Bulma Doç.Dr.Serhan Özdemir 2004 - 2005 DPT
Fonksiyonel Dereceli Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemi İle Hazırlanması ve Statik ve Dinamik Özelliklerinin Mekanik ve Ultrasonik Yöntemlerle Ölçülmesi Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2004 DPT
Ege Bölgesi Beylikler Dönemi Tarihi Yapılarındaki Özgün Harçların Karakterizasyonu ve Restorasyonlarda Kullanılacak Onarım Harçlarının Laboratuvarda Hazırlanması Doç.Dr.Sedat Akkurt 2003 - 2005 DPT
Yeni Hafif Entegre Zırh Tasarımı Alternatif Ara Yüzey Malzemelerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Güden & Yrd. Doç. Dr. Alper Taşdemirci 2007 - 2008 DPT
Adsorpsiyonlu Isı Pompası Yrd.Doç. Dr. M. Mobedi 2006 - 2008 DPT
Kil /EPDM Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2006 - 2007 ARÇELİK A.Ş. - TÜBİTAK
Evaluation Of Geothermal Developments In Turkey From The Clean Energy Point Of View. Case Studies: Balcova District Heating System-Izmir And Kizildere Geothermal Power Plant-Denizli Doç. Dr. Gülden Gökçen 2005 - 2007 TÜBİTAK
Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Prototipi İmalatı Yrd.Doç.Dr. E. Faruk Keçeci 2005 - 2007 TÜBİTAK
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2005 - 2007 TÜBİTAK
Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Yrd. Doç. Dr. Alper Taşdemirci 2007 - 2010 TÜBİTAK
Nanokompozit Malzemelerin Polimer ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2005 - 2007 TÜBİTAK
Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Köpük Metal Üretimi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Mustafa Güden 1998 - 2001 TÜBİTAK
Seramik Matriks Kompozitlerin Düşük Sıcaklıklarda Polimer Pyroliz Yöntemi İle Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2004 TÜBİTAK
Sic-Vıskırlı Aluminium Köpüklerin Hazırlanması Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2005 TÜBİTAK
Alüminyum Köpük Metal Dolu Alüminyum ve Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışları Prof. Dr. Mustafa Güden 2004 - 2006 TÜBİTAK
Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü İle Isı Transferinin Arttırılması Yrd.Doç.Dr. Ünver Özkol 2008 - 2008 TÜBİTAK
Gelişmiş Kemik Entegrasyonu Sağlayan Yeni Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Spinal Kafes İmplatların Tasarımı ve İmalatı Prof. Dr. Mustafa Güden 2007 - 2008 SANAYİ BAKANLIĞI
İmplant Uygulamaları Için Ti Köpük Malzemelerin Hazırlanması Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2005 HİPOKRAT
Seramik Vitrifiye Ürünlerin Yüksek Basınçlı Dökümü Için Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2001 - 2004 EGE VİTRİFİYE A.Ş
İYTE Kompozit Malzeme Araştırms Merkezi Altyapı Projesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2009 - 2011 DPT
Otomotiv Sektörüne Yönelik Kompozit Malzeme Esaslı Yaprak Yay Sistemlerinin Tasarımı ve Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
Sıvı Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.
Antibakteriyel Kompoze Taş Üretimi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
Molekuler seviyede nano-olek gaz akislarinin incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Murat Barisik 2015 - Sürüyor Marie Skłodowska-Curie COFUND
Adsorpsiyon yatak isi pompasi kullanilarak buzdolabi verimliliginin arttirilmasi Yrd. Doç. Dr. Murat Barisik 2015 - Sürüyor SANTEZ
Beton Için Yeni Bir Statik Ve Dinamik Mekanik Karakterizasyon Metodolojisi Geliştirilmesi Prof. Dr. Alper Taşdemirci 2015 - Sürüyor TÜBİTAK
Rüzgar enerjilerine yönelik tepe üstü akış analizi Yrd. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 2015 - Sürüyor İYTE-BAP
Grafen nanolevha takviyeli metal matrisli nanokompozitlerin geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Kandemir 2015 - Sürüyor TÜBİTAK
FP Aluminium Uzun Fiber Takviyeli Magnesium Kompozitlerin Deformasyon Hızına Bağlı Mekanik Davranışları Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2005 İYTE-BAP
Kölemanit Ilkavesiyle Kaolen Ve Kalsitten Anortit Seramikleri Sentezlenmesi ve Sinterlenmesi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2004 - 2006 İYTE-BAP
İYTE Kampüs Alanındaki Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Ölçülmesi Prof. Dr. Barış ÖZERDEM 2000 - 2002 İYTE-BAP
Alüminyum Köpük Malzeme ile İmal Edilmiş Hava Tipi Güneş Kollektörlerinin Analizi Prof.Dr. Zafer İLKEN 2001 - 2003 İYTE-BAP
Jeotermal Enerjide Kullanılan Kuyu İçi Eşanjör Performanslarının Artırılması Prof.Dr. Zafer İLKEN 2001 - 2003 İYTE-BAP
Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Nanokompozit malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2003 - 2004 İYTE-BAP
Jeotermal Uygulamalar İçin Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısısnın Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Hafif, Düşük Maliyetli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretim Teknolojilerinin Yerleştirilmesi ve Savunma Sanayi Ne Yönelik Kompozit Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2001 - 2002 İYTE-BAP
Endüstriyel Ürün Tasarımının , Üretiminin ve Mühendisliğinin ( CAD/CAM/CAE) Profesyonel Amaçlı Bir Hizmet Sektörü Olarak İnternet Ortamında Gerçekleştirilmesine Yönelik İnteraktif Bir Stüdyo Modeli : E- Stüdyo Prof. Dr. Barış ÖZERDEM (Ortak Yürütücü) 2000 - 2001 İYTE-BAP
Rüzgar Türbinlerinde Verim Arttırmaya ve Veri Toplamaya Yönelik Bir Bilgisayar Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Prof. Dr. Barış ÖZERDEM 2005 - 2005 İYTE-BAP
Sinüsoidal ve “Offset Strip” tipindeki ısı değiştirici kanallarda akışın görüntülenmesi ve CDF ile karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Ünver Özkol 2008 - 2008 İYTE-BAP
Krom Manyezit Çimento Fırını Refrakterlerinde Bulunan Demirce Zengin Halkaların İncelenmesi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Küresel Mekanizmaların ve Modüler Manipülatörün Tasarımı ve Üretimi Prof. Dr. Rasim Alizade 2002 - 2004 İYTE-BAP
Spinel ve Alüminanın Düşük Sıcaklıkta Üretiminde Mekanokimyasal Sentezin Kullanılması Doç.Dr.Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Korozyona Uğramış Manyezit-Bazlı Çimento Fırını Refrakterlerin Mikroyapısal Karakterizasyon Doç.Dr.Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın Bof Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuvar İncelemesi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
Çoklu Alüminyum Kapalı Hücreli Köpük Dolu Alüminyum ve Polimerik Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2004 İYTE-BAP
Titanyum Esaslı Açık Hücreli Köpük Metal Üretim Proses Parametrelerinin ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Güden 2004 - 2006 İYTE-BAP
Eksen Kaçıklığının Yapısal Titreşime Etkisi Doç.Dr. Bülent Yardımoğlu 2004 - 2006 İYTE-BAP
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği: İyte İdari Bina’nın Enerji Performansının Belirlenmesi Doç. Dr. Gülden Gökçen 2005 - 2007 İYTE-BAP
Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Gülden Gökçen 2006 - 2007 İYTE-BAP
Data Sürümlü Takviyeli Öğrenmeli Otomatik Modelleme Doç.Dr.Serhan Özdemir 2002 - 2003 İYTE-BAP
Dinamik Ortamlarda Probabilistik Lokalizasyon ve Patika Tayini Doç.Dr.Serhan Özdemir 2003 - 2004 İYTE-BAP
Akustik Emisyon İle Pasif Durum Gözleme Doç.Dr.Serhan Özdemir 2005 - 2006 İYTE-BAP
Internet Üzerinden Durum İzleme Doç.Dr.Serhan Özdemir 2006 - 2007 İYTE-BAP
Data Sürümlü, Takviyeli Öğrenmeli Otonom Ünite Tasarımı Doç. Dr. Serhan Özdemir 2002 - 2004 İYTE-BAP
Devingen Kalite Endeksiyle Niteliksel Makina Sağlığı İzleme. Doç.Dr.Serhan Özdemir 2007 - 2008 İYTE-BAP
6 Serbestlik Dereceli Paralel Manipulatör Simülasyon ve Kontrolü Prof.Dr.Rasim Alizade 2002 - 2003 İYTE-BAP
Yetersiz Serbestlik Dereceli Uzaysal Paralel Manipülatörün Analizi, Sentezi ve Üretimi Prof. Dr. Rasim Alizade 2005 - 2007 İYTE-BAP
Hasarsız Olarak Basit Bir Dişli Mekanizmasının Üç Boyutlu İvme Ölçerle Durum Gözetimi Yrd.Doç.Dr.Ebubekir ATAN 2005 - 2006 İYTE-BAP
Hareketli Bir Mekanizmasının Üç Boyutlu İvme Ölçer ve Osiloskop Yardımı İle Durum Gözetiminin Gerçek Zamanlı Olarak Tespiti Yrd.Doç.Dr.Ebubekir ATAN 2006 - 2007 İYTE-BAP
Deprem Sonrası Arama Çalışmaları için Kurtarma Robotu Tasarımı ve Prototip İmalatı Yrd.Doç.Dr. E. Faruk Keçeci 2006 - 2007 İYTE-BAP
Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerde Zorlamalı Titreşimler Etkisinde Görülen Kırılmalarda Senkronizasyonun Rolü Yrd.Doç.Dr.Ebubekir ATAN 2008 - 2008 İYTE-BAP