Akışkanlar mekaniği, akışkan olarak adlandırılan maddelerin (genel olarak sıvılar ve gazlar, bunların dışında da bazı diğer maddeler) fiziksel davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

 Başlıca Akışkan Statiği ve Akışkan Dinamiği olmak üzere ikiye ayrılır.

Yüksek yoğunluklu ısı atımının gerekli olduğu uygulamalar gerek metal hammadde üretim teknolojilerinde (Metal quenching), gerek enerji üretim teknolojilerinde (gaz türbin kanatlarının soğutulması), gerekse de her gün daha ileri giden elektronik teknolojisinde çok yaygın olarak bulunmaktadır.   Bu alanlarda yeni yöntemler geliştirilmesi, mevcut yöntemlerin verimliliğinin artırılması ve bu yöntemlerin bilimsel olarak uygulanabilmesi ülkemizin teknolojik gücünün ve bağımsızlığının arttırılması için kaçınılmazdır. Bu yüzdendir ki bu alanlarda yetiştirilmiş ve tecrübe kazanmış insan gücüne endüstrimizin bir çok alanında her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.