Projects

Project Title Director of the Project Start/End Funds
Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerde Zorlamalı Titreşimler Etkisinde Görülen Kırılmalarda Senkronizasyonun Rolü Assistant Professor Ebubekir ATAN 2008 - 2008 İYTE-BAP
Hareketli Bir Mekanizmasının Üç Boyutlu İvme Ölçer ve Osiloskop Yardımı İle Durum Gözetiminin Gerçek Zamanlı Olarak Tespiti Assistant Professor Ebubekir ATAN 2006 - 2007 İYTE-BAP
Hasarsız Olarak Basit Bir Dişli Mekanizmasının Üç Boyutlu İvme Ölçerle Durum Gözetimi Assistant Professor Ebubekir ATAN 2005 - 2006 İYTE-BAP
Devingen Kalite Endeksiyle Niteliksel Makina Sağlığı İzleme. Associate Professor Serhan Özdemir 2007 - 2008 İYTE-BAP
Eksen Kaçıklığının Yapısal Titreşime Etkisi Associate Professor Bülent Yardımoğlu 2004 - 2006 İYTE-BAP