Projects

Project Title Director of the Project Start/End Funds
Karbon Nanotüp (CNT) / Poliester Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2004 - 2007 JÜLICH, Almanya - TÜBİTAK
Tenzorezistörlerin Düşük Termohassasiyet Termal Katsayısı İle Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2004 NATO
Çok Katmanlı Malzemelerde Dalga Geçişi Professor Mustafa Güden 2003 - 2007 NSF - TÜBİTAK
Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2008 - 2010 Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK
Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2003 - 2005 DPT
Fonksiyonel Dereceli Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemi İle Hazırlanması ve Statik ve Dinamik Özelliklerinin Mekanik ve Ultrasonik Yöntemlerle Ölçülmesi Professor Mustafa Güden 2003 - 2004 DPT
Ege Bölgesi Beylikler Dönemi Tarihi Yapılarındaki Özgün Harçların Karakterizasyonu ve Restorasyonlarda Kullanılacak Onarım Harçlarının Laboratuvarda Hazırlanması Associate Professor Sedat Akkurt 2003 - 2005 DPT
Yeni Hafif Entegre Zırh Tasarımı Alternatif Ara Yüzey Malzemelerinin Geliştirilmesi Professor Mustafa Güden & Assistant Professor Alper Taşdemirci 2007 - 2008 DPT
Kil /EPDM Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2006 - 2007 ARÇELİK A.Ş. - TÜBİTAK
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi Associate Professor Sedat Akkurt 2005 - 2007 TÜBİTAK
Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Assistant Professor Alper Taşdemirci 2007 - 2010 TÜBİTAK
Nanokompozit Malzemelerin Polimer ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Associate Professor Metin Tanoğlu 2005 - 2007 TÜBİTAK
Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Köpük Metal Üretimi ve Karakterizasyonu Professor Prof. Dr. Mustafa Güden 1998 - 2001 TÜBİTAK
Seramik Matriks Kompozitlerin Düşük Sıcaklıklarda Polimer Pyroliz Yöntemi İle Üretimi ve Karakterizasyonu Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2004 TÜBİTAK
Alüminyum Köpük Metal Dolu Alüminyum ve Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışları Professor Mustafa Güden 2004 - 2006 TÜBİTAK
Gelişmiş Kemik Entegrasyonu Sağlayan Yeni Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Spinal Kafes İmplatların Tasarımı ve İmalatı Professor Mustafa Güden 2007 - 2008 SANAYİ BAKANLIĞI
İmplant Uygulamaları Için Ti Köpük Malzemelerin Hazırlanması Professor Mustafa Güden 2003 - 2005 HİPOKRAT
Seramik Vitrifiye Ürünlerin Yüksek Basınçlı Dökümü Için Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Associate Professor Metin Tanoğlu 2001 - 2004 EGE VİTRİFİYE A.Ş
FP Aluminium Uzun Fiber Takviyeli Magnesium Kompozitlerin Deformasyon Hızına Bağlı Mekanik Davranışları Professor Mustafa Güden 2003 - 2005 İYTE-BAP
Kölemanit Ilkavesiyle Kaolen Ve Kalsitten Anortit Seramikleri Sentezlenmesi ve Sinterlenmesi Associate Professor Sedat Akkurt 2004 - 2006 İYTE-BAP
Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Nanokompozit malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu Associate Professor Metin Tanoğlu 2003 - 2004 İYTE-BAP
Jeotermal Uygulamalar İçin Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısısnın Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi Associate Professor Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Hafif, Düşük Maliyetli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretim Teknolojilerinin Yerleştirilmesi ve Savunma Sanayi Ne Yönelik Kompozit Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi Associate Professor Metin Tanoğlu 2001 - 2002 İYTE-BAP
Krom Manyezit Çimento Fırını Refrakterlerinde Bulunan Demirce Zengin Halkaların İncelenmesi Associate Professor Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Spinel ve Alüminanın Düşük Sıcaklıkta Üretiminde Mekanokimyasal Sentezin Kullanılması Associate Professor Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Titanyum Esaslı Açık Hücreli Köpük Metal Üretim Proses Parametrelerinin ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Professor Mustafa Güden 2004 - 2006 İYTE-BAP
Çoklu Alüminyum Kapalı Hücreli Köpük Dolu Alüminyum ve Polimerik Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışlarının Belirlenmesi Professor Mustafa Güden 2003 - 2004 İYTE-BAP
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın Bof Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuvar İncelemesi Associate Professor Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
Korozyona Uğramış Manyezit-Bazlı Çimento Fırını Refrakterlerin Mikroyapısal Karakterizasyon Associate Professor Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
IZTECH Composite Materials Research Center Project Assoc. Prof. Metin Tanoğlu 2009 - 2011 DPT
Development and Production of Composite Leaf Spring Systems for Automotive Industry Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
2012 - 2014 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.
Development of Antibacterial Composite Stoneware Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
Development of Antibacterial Composite Stoneware Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
2012 - 2014 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.