Projeler

Proje Adı Proje Yöneticisi Başlangıç/Bitiş Destekleyen Kuruluş
Karbon Nanotüp (CNT) / Poliester Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2004 - 2007 JÜLICH, Almanya - TÜBİTAK
Tenzorezistörlerin Düşük Termohassasiyet Termal Katsayısı İle Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2004 NATO
Çok Katmanlı Malzemelerde Dalga Geçişi Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2007 NSF - TÜBİTAK
Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2008 - 2010 Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK
Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2003 - 2005 DPT
Fonksiyonel Dereceli Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemi İle Hazırlanması ve Statik ve Dinamik Özelliklerinin Mekanik ve Ultrasonik Yöntemlerle Ölçülmesi Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2004 DPT
Ege Bölgesi Beylikler Dönemi Tarihi Yapılarındaki Özgün Harçların Karakterizasyonu ve Restorasyonlarda Kullanılacak Onarım Harçlarının Laboratuvarda Hazırlanması Doç.Dr.Sedat Akkurt 2003 - 2005 DPT
Yeni Hafif Entegre Zırh Tasarımı Alternatif Ara Yüzey Malzemelerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Güden & Yrd. Doç. Dr. Alper Taşdemirci 2007 - 2008 DPT
Kil /EPDM Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2006 - 2007 ARÇELİK A.Ş. - TÜBİTAK
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2005 - 2007 TÜBİTAK
Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Yrd. Doç. Dr. Alper Taşdemirci 2007 - 2010 TÜBİTAK
Nanokompozit Malzemelerin Polimer ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2005 - 2007 TÜBİTAK
Sic-Parçacık Takviyeli Alüminyum Köpük Metal Üretimi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Mustafa Güden 1998 - 2001 TÜBİTAK
Seramik Matriks Kompozitlerin Düşük Sıcaklıklarda Polimer Pyroliz Yöntemi İle Üretimi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2004 TÜBİTAK
Alüminyum Köpük Metal Dolu Alüminyum ve Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışları Prof. Dr. Mustafa Güden 2004 - 2006 TÜBİTAK
Gelişmiş Kemik Entegrasyonu Sağlayan Yeni Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Spinal Kafes İmplatların Tasarımı ve İmalatı Prof. Dr. Mustafa Güden 2007 - 2008 SANAYİ BAKANLIĞI
İmplant Uygulamaları Için Ti Köpük Malzemelerin Hazırlanması Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2005 HİPOKRAT
Seramik Vitrifiye Ürünlerin Yüksek Basınçlı Dökümü Için Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2001 - 2004 EGE VİTRİFİYE A.Ş
FP Aluminium Uzun Fiber Takviyeli Magnesium Kompozitlerin Deformasyon Hızına Bağlı Mekanik Davranışları Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2005 İYTE-BAP
Kölemanit Ilkavesiyle Kaolen Ve Kalsitten Anortit Seramikleri Sentezlenmesi ve Sinterlenmesi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2004 - 2006 İYTE-BAP
Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Nanokompozit malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2003 - 2004 İYTE-BAP
Jeotermal Uygulamalar İçin Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısısnın Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2002 - 2003 İYTE-BAP
Hafif, Düşük Maliyetli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretim Teknolojilerinin Yerleştirilmesi ve Savunma Sanayi Ne Yönelik Kompozit Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2001 - 2002 İYTE-BAP
Krom Manyezit Çimento Fırını Refrakterlerinde Bulunan Demirce Zengin Halkaların İncelenmesi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Spinel ve Alüminanın Düşük Sıcaklıkta Üretiminde Mekanokimyasal Sentezin Kullanılması Doç.Dr.Sedat Akkurt 2002 - 2003 İYTE-BAP
Titanyum Esaslı Açık Hücreli Köpük Metal Üretim Proses Parametrelerinin ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Güden 2004 - 2006 İYTE-BAP
Çoklu Alüminyum Kapalı Hücreli Köpük Dolu Alüminyum ve Polimerik Kompozit Tüplerin Ezilme Davranışlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Güden 2003 - 2004 İYTE-BAP
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın Bof Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuvar İncelemesi Doç.Dr.Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
Korozyona Uğramış Manyezit-Bazlı Çimento Fırını Refrakterlerin Mikroyapısal Karakterizasyon Doç.Dr.Sedat Akkurt 2001 - 2002 İYTE-BAP
İYTE Kompozit Malzeme Araştırms Merkezi Altyapı Projesi Doç. Dr. Metin Tanoğlu 2009 - 2011 DPT
Otomotiv Sektörüne Yönelik Kompozit Malzeme Esaslı Yaprak Yay Sistemlerinin Tasarımı ve Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
Sıvı Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.
Antibakteriyel Kompoze Taş Üretimi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
Antibakteriyel Kompoze Taş Üretimi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayii Bakanlıgı, SANTEZ Projesi
Sıvı Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Metin Tanoglu 2012 - 2014 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.