Tezler

Tamamlanan Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
(Higrotermal Yükleme Altındaki Tabakalı Polimer-Matris Kompozitlerin Termo-Mekanik Gerilme Analizi Yard.Doç.Dr. Seçil ARTEM Levent AYDIN
İnsan Vücudunun Biyokinematik Analizi Prof. Dr. Rasim ALIZADE Erkin GEZGİN
Hasar Azaltıcı Kontrol ile Takım Ömrünü Uzatma Yrd.Doç.Dr. Serhan ÖZDEMİR Hakkı Erhan SEVİL

Süren Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
İntegral Dönüşüm Tekniği Kullanarak Çatlak İçeren Silindir Probleminde Gerilme Analizi Yard.Doç.Dr. Seçil ARTEM Ahmet ÇELİK
Kalın Cidarlı Sonlu Silindirin Eksenel Simetrik Çatlak Problemi Yrd.Doç.Dr.Seçil ARTEM Fatih AVCI
Sonlu Elemanlar Metodu ile Metal Kesmenin Modellemesi ve Benzetimi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Cenk KILIÇASLAN
Esnek Mekanizmaların Sonlu Elemanlar Metodu ile Dinamik Analizi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Hakan ÜLKER
Bir Yol Taşıtının Rastgele Titreşimi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Özgür BAYRAKDAR
Değişen Kalite Endeksine Göre Niceliksel Makina Sağlığı Değerlendirmesi Prof.Dr.Mustafa GÜDEN Olcay ÖNDER
İki rijit enklozyon ve çatlak içeren sonsuz uzunlukta tüp için gerilme şiddeti katsayılarının sonlu elemanlar analizi ile hesaplanması Yrd. Doç. Dr. H.Seçil ALTUNDAĞ ARTEM Erkan ÖTERKUŞ
Önburulmalı Dönen Çubukların Titreşim Analizi Yrd. Doç. Dr. Bülent Yardımoğlu Tolga Yıldırım
Al-Jant Üretim Prosesinin Kalite Kontrol Araştırması ve Geliştirilmesi. Yrd.Doç.Dr. Hacer AYGÜN Mert ÇETİNEL
Halka Biçiminde Çatlak İçeren Eksenel Çekmeye Maruz bir Silindirde Gerilme Şiddeti Katsayılarının İncelenmesi Yrd.Doç.Dr H. Seçil ARTEM Levent AYDIN
Çift Enine Yön Verici Askı Sisteminin Dinamik Analizi Doç. Dr. Bülent Yardımoğlu Duygu GÜLER
Esnek Manipulatörlerin Yörünge Oluşturma Analizi Yard.Doç.Dr. Ebubekir ATAN Hakan BİNGÖL
Esnek Küresel Dörtkol Mekanizmasının Dinamik Analizi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Duygu ÇÖMEN

Süren Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi