Tezler

Tamamlanan Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Paralel Manipülatörlerin Analizi ve Sentezi Prof.Dr. Rasim ALİZADE Fatih Cemal CAN
Dinamik Sistem Davranışının Magneto-Reolojik (Mr) Sıvılı Amortisörlerle Kontrolü Yard.Doç.Dr. Serhan ÖZDEMİR Yard.Doç.Dr. Gürsoy TURAN Gökçe KINAY
İnsan Vücudunun Biyokinematik Analizi Prof. Dr. Rasim ALIZADE Erkin GEZGİN

Süren Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Esnek Küresel Dörtkol Mekanizmasının Dinamik Analizi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Duygu ÇÖMEN
Düğüm Operasyonu için Paralel Mikromekanizmaların Tasarımı Prof.Dr.Rasim ALİZADE Cüneyt ÇANKAYA
Aleve Dayanıklı Yangın Söndürme Robotu Dizaynı ve İmalatı Yard.Doç.Dr. Emin Faruk KEÇECİ Özge TOK
6 Serbestlik Dereceli, Uzaysal, Paralel Yapılı Bir Manipülatörün Kinematik ve Dinamik Analizi Prof. Dr. Rasim Alizade Çağdaş Bayram
Otonom Birimlerde Takviyeli Öğrenme Vasıtasıyla Veri Sürümlü Modelleme. Yrd. Doç. Dr. Serhan Özdemir Murat Karakurt
Serebelar Model Artikülasyon Bazlı Manipülatör Kontrolü Yrd. Doç. Dr. Serhan Özdemir Murat Darka
Mars Mobil Robotu Süspansiyon Mekanizması Tasarımı Prof. Dr. Rasim Alizade Fırat Barlas
Bomba İmha Robotu Mekatronik Tasarımı Yard.Doç.Dr.Emin Faruk KEÇECİ Onur TAVSEL
Arama ve haritalama Operasyonları İçin Kurtarma Robotu Tasarımı Yard.Doç.Dr. E. Faruk KEÇECİ Derya GÜMÜŞ
İnsan Kolunun Biyokinematik Analizi Prof.Dr. Rasim ALİZADE Erkin GEZGİN
Zaman Serilerinin Metrik Entropi Yardımıyla Tahmin Edilebilirliği Yard.Doç.Dr. Serhan ÖZDEMİR Hakkı Erhan SEVİL
Otobüsler İçin Tepki Kuvvetini Azaltacak Mekatronik Sistem Tasarımı ve Prototip İmalatı Prof. Dr. Emin Faruk KEÇECi Gökhan KAVADAR
Çok Amaçlı Bomba İmha Robotları İçin Tamamen Mekanik Çabuk Değişebilir Eklemin Mekatronik Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Emin Faruk KEÇECi Mehmet Bahattin KOR
İnsansız Katı Akıt Ayrıştırma Sistemi Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Emin Faruk KEÇECi Ömer PEKDUR
Giyilebilir İskelet Robot Dizaynı Yar.Dç.Dr Emin Faruk Keçeci Volkan GÜN
El Dokuma Halı Teknolojisinin Robotizasyonu Prof.Dr. Rasim ALİZADE Özgün SELVİ

Süren Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi