Tezler

Tamamlanan Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Yoğuşmayan Gazların Jeotermal Elektrik Santralleri Performansına Olan Etkileri ve Geliştirme Yöntemleri Doç.Dr. Gülden GÖKÇEN Nurdan YILDIRIM
Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinde Kanatların Aerodinamik Tasarımına Uygun Olarak Hatve Kontrol Sistemi Yoluyla Enerji Eldesi Kapasitesinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Barış ÖZERDEM Mahir TOSUN

Süren Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Balçova - Narlıdere Jeotermal Bölgesel Isıtma Sisteminin Ekonomik Değerlendirmesi Prof. Dr. Macit Toksoy - Doç. Dr. Barış Özerdem Abdullah Berkan ERDOĞMUŞ
Balçova Jeotermal Sahasının Rezervuar Simülasyonu Prof. Dr. Zafer İlken Barış Budak
Rüzgar Enerjisi Projeleri İçin Bir Fizibilite Çalışması ve Finans Modellerinin Değerlendirilmesi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampus Alanı Örnek Çalışması Doç. Dr. Barış ÖZERDEM Serra ÖZER
Isı Yutma Ortamının Hava Tipi Güneş Kollektörlerinin Termal Performansına Etkisi Prof.Dr.Zafer İLKEN Kamil AYDIN
Bir Hastanenin Jeotermal/Absorpsiyonlu Soğutulmasının Ekonomik Analizi: Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uygulaması Yard.Doç.Dr. Gülden GÖKÇEN - Yard.Doç.Dr.Serhan KÜÇÜKA Mete ALTIN
Rüzgar Enerjisi Alanlarını Sınıflandıran Değişkenlerin Deneysel Olarak Araştırılması Doç.Dr. Barış ÖZERDEM Hayri Murat TÜRKELİ

Süren Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi