Tezler

Tamamlanan Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
En 442 Standardı ile Tanımlanmış Isıtıcı Test Odasının Simülasyonu ve Değişik Tipteki Isıtıcıların Sanal Testleri Prof.Dr. Zafer İLKEN - Doç.Dr.Barış ÖZERDEM A.Berkan ERDOĞMUŞ
Kanatlı Borulu Gazdan Sıvıya Isı Değiştirgecinin Sayısal Optimizasyonu Prof.Dr. Zafer İLKEN - Yard.Dç.Dr. Aytunç EREK Levent BİLİR
Kanatlı Borulu Gazdan Sıvıya Isı Değiştirgecinin Sayısal Optimizasyonu Prof.Dr. Zafer İLKEN - Yard.Dç.Dr. Aytunç EREK Levent BİLİR
En 442 Standardı ile Tanımlanmış Isıtıcı Test Odasının Simülasyonu ve Değişik Tipteki Isıtıcıların Sanal Testleri Prof.Dr. Zafer İLKEN - Doç.Dr.Barış ÖZERDEM A.Berkan ERDOĞMUŞ
Bir Adsropsiyonlu Isı Pompasının Çevrimi Sırasında Sayısal ve Deneysel Yöntemlerle Adsorbent Yatağında Isı ve Kütle Profillerinin Hesaplanması Yard.Doç.Dr.Moghtada MOBEDİ Gamze GEDİZ İLİŞ

Süren Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Hastanelerin Hijyenik Ortamlarının Isıtma, Soğutma, ve Havalandırmasının Tasarımına İlişkin Bir Araştırma Doç.Dr. Barış ÖZERDEM - Yrd.Doç.Dr. Moghtada MOBEDI Orkun Baki ANIL
Duvar Kalınlığı Sınırlı Olan Bir Hacimde Doğal Taşınım Yolu ile Birleştirilmiş Isı Transferi Yrd. Doç. Dr. Moghtada MOBEDI - Yard.Doç.Dr. Hakan F. ÖZTOP Erinç HAKYEMEZ
Uyarılmış Jet Çarpma Akışındaki Isı ve Akışkan Hareketinin Deneysel Araştırması Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL Necati BİLGİN
Silindirik ve Küresel Kapalı Hacimlerde Bulunan Bir Sıvı Faz Değişim Maddesinin Toplam Katılaşma Süresinin Bulunması Prof. Dr. Zafer İlken Levent Bilir
İYTE Kampüs merkezi ısıtma sistemi ve mevcut sisteme integrasyonu Prof. Dr. Macit Toksoy - Yrd. Doç. Dr. Gülden Gökçen Nurdan YILDIRIM
Sıfır Enerjili Bir Binanın Dizayn ve Optimizasyonu Prof. Dr. Zafer İlken Gamze Gediz
Değişik En Kesitli Hava Kanallarında Hava Sızıntısının Tespiti ve Sızdırmazlığa Yönelik Üretim Metotlarının Araştırılması Doç. Dr. M.Barış Özerdem Çiğdem Aydın
İnsan Isıl Sisteminin Bir Matematiksel Modeli Doç. Dr. Barış Özerdem Eda Didem Yıldırım
Soğutucu Yük Tahmini İçin YSA-Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Modelleri Doç.Dr.Sedat AKKURT - Yard.Doç.Dr.Gülden GÖKÇEN Gökhan BOZOKALFA
Yarı Eksenel Santrifuj Bir Pompanın İçindeki Akışın İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Moghtada MOBEDİ Yılmaz KARAMANOĞLU
Lamella Brülör Kanat Demetinin Optimizasyonu Prof.Dr. Zafer İLKEN - Doç.Dr. Barış ÖZERDEM Gökçe ÇETİN
Kanatlı Daldırma Tip Isı Değiştirgecinin Sayısal Analizi: Bir Parametrik Çalışma Prof. Dr. Zafer İlken Selda Alpay

Süren Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi