İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makina Mühendisliği Bölümü

Tezler

Tamamlanan Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Kanatlı Borulu Gazdan Sıvıya Isı Değiştirgecinin Sayısal Optimizasyonu Prof.Dr. Zafer İLKEN - Yard.Dç.Dr. Aytunç EREK Levent BİLİR
En 442 Standardı ile Tanımlanmış Isıtıcı Test Odasının Simülasyonu ve Değişik Tipteki Isıtıcıların Sanal Testleri Prof.Dr. Zafer İLKEN - Doç.Dr.Barış ÖZERDEM A.Berkan ERDOĞMUŞ
Yoğuşmayan Gazların Jeotermal Elektrik Santralleri Performansına Olan Etkileri ve Geliştirme Yöntemleri Doç.Dr. Gülden GÖKÇEN Nurdan YILDIRIM
Kapalı Hücreli Aluminyum Köpük Doldurulmuş Kaynaklı 1050 Al Kare Kesitli Ezilme Kutularının Optimizasyonu Doç.Dr. Mustafa GÜDEN - Yard. Doç. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ A.Kaan TOKSOY
Endüstriyel Atık ve Liman Çökeltilerinin Vitrifiye edilmiş Seramik Yapılarak Alınması Doç.Dr. Sedat AKKURT Mücahit SÜTÇÜ
Oksit İkili-Malzemelerin Sinterlenmesi ve Mikroyapısal Kontrolü Prof.Dr. P. Claude CARRY - Doç.Dr. Sedat AKKURT Emre YALAMAÇ
Paralel Manipülatörlerin Analizi ve Sentezi Prof.Dr. Rasim ALİZADE Fatih Cemal CAN
Yüzey İşleminin Açık Hücreli Ti6A14V Köpüklerde CaP Oluşumuna Etkileri Doç.Dr. Mustafa GÜDEN Uğur TÜRKAN
Yük Taşıyıcı Yapılar için Polimer Kompozitlerin Modellenmesi ve Mekanik Karakterizasyonu Prof.Dr. Metin TANOĞLU - Yard.Doç.Dr. Oğuz Özgür EĞİLMEZ Suat Bahar BOZKURT
Polimer Matrislerde Diatom Kabuk Katkısının Statik ve Yüksek Hız Deformasyon Davranışlarına Etkileri Prof.Dr.Mustafa GÜDEN - Yard.Doç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ Elif Aras GÜLTÜRK
SiC- Viskır Takviyeli Alüminyum Metal Köpüklerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Mustafa GÜDEN Sinan YÜKSEL
(Higrotermal Yükleme Altındaki Tabakalı Polimer-Matris Kompozitlerin Termo-Mekanik Gerilme Analizi Yard.Doç.Dr. Seçil ARTEM Levent AYDIN
Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinde Kanatların Aerodinamik Tasarımına Uygun Olarak Hatve Kontrol Sistemi Yoluyla Enerji Eldesi Kapasitesinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Barış ÖZERDEM Mahir TOSUN
Dinamik Sistem Davranışının Magneto-Reolojik (Mr) Sıvılı Amortisörlerle Kontrolü Yard.Doç.Dr. Serhan ÖZDEMİR Yard.Doç.Dr. Gürsoy TURAN Gökçe KINAY
İnsan Vücudunun Biyokinematik Analizi Prof. Dr. Rasim ALIZADE Erkin GEZGİN
Hasar Azaltıcı Kontrol ile Takım Ömrünü Uzatma Yrd.Doç.Dr. Serhan ÖZDEMİR Hakkı Erhan SEVİL
Girit ve Batı Anadolu Tarihi Harç ve Sıvalarının İncelenmesi Doç.Dr. Sedat AKKURT Meral BUDAK
Bir Adsropsiyonlu Isı Pompasının Çevrimi Sırasında Sayısal ve Deneysel Yöntemlerle Adsorbent Yatağında Isı ve Kütle Profillerinin Hesaplanması Yard.Doç.Dr.Moghtada MOBEDİ Gamze GEDİZ İLİŞ
Çok ve İki Tabakalı Karbon Nanotüp (CNTs) /Vinilester Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Doç.Dr.Metin TANOĞLU Abdullah Tuğrul SEYHAN
Tek ve çok katmanlı zikzak 1050 H14 Al ikizkenar yamuk dalgalı göbekli sandviç yapıların yarı-statik ve dinamik gerinim hızlardaki ezilme davranışının deneysel ve nümerik incelenmesi Prof.Dr. Mustafa Güden, Doç. Dr. Alper Taşdemirci Cenk Kılıçaslan

Süren Doktora Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Development and Analysis of Carbon Fiber Reinforced Composite Storage Tanks Fabricated by Filament Winding Technique Prof. Dr. Metin Tanoğlu Serkan Kangal

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi
Balpeteği Aratabakalı Lamine Edilmiş Kompozit Sandviç Yapıların Mekanik Davranışı Doç.Dr. Metin TANOĞLU - Yard. Doç.Dr. O. Özgür EĞİLMEZ Fatma Erinç SEZGİN
Aleve Dayanıklı Yangın Söndürme Robotu Dizaynı ve İmalatı Yard.Doç.Dr. Emin Faruk KEÇECİ Özge TOK
İntegral Dönüşüm Tekniği Kullanarak Çatlak İçeren Silindir Probleminde Gerilme Analizi Yard.Doç.Dr. Seçil ARTEM Ahmet ÇELİK
Patlamaya Karşı Kapalı Hücreli Aluminyum Köpük İçeren Hafif Sandviç Yapıların Tasarımı ve Geliştirilmesi Prof.Dr. Mustafa GUDEN - Yrd. Doç. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ Çağrı ERGÖNENÇ
Hastanelerin Hijyenik Ortamlarının Isıtma, Soğutma, ve Havalandırmasının Tasarımına İlişkin Bir Araştırma Doç.Dr. Barış ÖZERDEM - Yrd.Doç.Dr. Moghtada MOBEDI Orkun Baki ANIL
Kalın Cidarlı Sonlu Silindirin Eksenel Simetrik Çatlak Problemi Yrd.Doç.Dr.Seçil ARTEM Fatih AVCI
Ti6A14V Köpük Metal ile Gözenekli Spinal Kafes Tasarımı ve İmalatı Prof. Dr. Mustafa GÜDEN Mustafa Eren DİZLEK
Değişen Kalite Endeksine Göre Niceliksel Makina Sağlığı Değerlendirmesi Prof.Dr.Mustafa GÜDEN Olcay ÖNDER
Duvar Kalınlığı Sınırlı Olan Bir Hacimde Doğal Taşınım Yolu ile Birleştirilmiş Isı Transferi Yrd. Doç. Dr. Moghtada MOBEDI - Yard.Doç.Dr. Hakan F. ÖZTOP Erinç HAKYEMEZ
Beton Korozyonunun Değişik Saldırgan Kimyasal Ortamlarda İncelenmesi Doç.Dr. Sedat AKKURT - Yrd. Doç. Dr. Cemalettin DÖNMEZ Recep YILMAZ
Uyarılmış Jet Çarpma Akışındaki Isı ve Akışkan Hareketinin Deneysel Araştırması Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL Necati BİLGİN
Yerel Kiremitler İçin Engob Kompozisyonları Geliştirilmesi Doç.Dr.Sedat AKKURT Hilal BODUR
Sonlu Elemanlar Metodu ile Metal Kesmenin Modellemesi ve Benzetimi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Cenk KILIÇASLAN
Değişken Eğrilik ve Kesit Alanlı Eğri Çubukların Düzlem İçi Titreşimleri Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Ali KARA
Esnek Mekanizmaların Sonlu Elemanlar Metodu ile Dinamik Analizi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Hakan ÜLKER
İki rijit enklozyon ve çatlak içeren sonsuz uzunlukta tüp için gerilme şiddeti katsayılarının sonlu elemanlar analizi ile hesaplanması Yrd. Doç. Dr. H.Seçil ALTUNDAĞ ARTEM Erkan ÖTERKUŞ
Önburulmalı Dönen Çubukların Titreşim Analizi Yrd. Doç. Dr. Bülent Yardımoğlu Tolga Yıldırım
Al-Jant Üretim Prosesinin Kalite Kontrol Araştırması ve Geliştirilmesi. Yrd.Doç.Dr. Hacer AYGÜN Mert ÇETİNEL
Balçova - Narlıdere Jeotermal Bölgesel Isıtma Sisteminin Ekonomik Değerlendirmesi Prof. Dr. Macit Toksoy - Doç. Dr. Barış Özerdem Abdullah Berkan ERDOĞMUŞ
Boş ve polisitren köpük dolu alüminyum tüplerin statik eksenel basma davranışları.. Doç. Dr. Mustafa Güden - Doç. Dr. Metin Tanoğlu Ahmet Kaan TOKSOY
6 Serbestlik Dereceli, Uzaysal, Paralel Yapılı Bir Manipülatörün Kinematik ve Dinamik Analizi Prof. Dr. Rasim Alizade Çağdaş Bayram
Silindirik ve Küresel Kapalı Hacimlerde Bulunan Bir Sıvı Faz Değişim Maddesinin Toplam Katılaşma Süresinin Bulunması Prof. Dr. Zafer İlken Levent Bilir
İYTE Kampüs merkezi ısıtma sistemi ve mevcut sisteme integrasyonu Prof. Dr. Macit Toksoy - Yrd. Doç. Dr. Gülden Gökçen Nurdan YILDIRIM
Otonom Birimlerde Takviyeli Öğrenme Vasıtasıyla Veri Sürümlü Modelleme. Yrd. Doç. Dr. Serhan Özdemir Murat Karakurt
Serebelar Model Artikülasyon Bazlı Manipülatör Kontrolü Yrd. Doç. Dr. Serhan Özdemir Murat Darka
Mars Mobil Robotu Süspansiyon Mekanizması Tasarımı Prof. Dr. Rasim Alizade Fırat Barlas
Alüminyum Köpük Dolu Metal Tüplerin Basma Mekanik Davranışlarının Araştırılması Doç. Dr. Mustafa Güden - Doç. Dr. Metin Tanoğlu Halit Kavi
Fonksiyonel Dereceli SiC Parçacık Takviyeli Alüminyum Metal Matris Kompozitlerin Statik ve Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Mustafa Güden Uygar Yıldırım
Balçova Jeotermal Sahasının Rezervuar Simülasyonu Prof. Dr. Zafer İlken Barış Budak
Rüzgar Enerjisi Projeleri İçin Bir Fizibilite Çalışması ve Finans Modellerinin Değerlendirilmesi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampus Alanı Örnek Çalışması Doç. Dr. Barış ÖZERDEM Serra ÖZER
Sıfır Enerjili Bir Binanın Dizayn ve Optimizasyonu Prof. Dr. Zafer İlken Gamze Gediz
Değişik En Kesitli Hava Kanallarında Hava Sızıntısının Tespiti ve Sızdırmazlığa Yönelik Üretim Metotlarının Araştırılması Doç. Dr. M.Barış Özerdem Çiğdem Aydın
İnsan Isıl Sisteminin Bir Matematiksel Modeli Doç. Dr. Barış Özerdem Eda Didem Yıldırım
Otomobillerde Isı ve Ses Yalıtımı için Aluminyum Köpük Uygulamaları Prof.Dr. Zafer İLKEN - Doç.Dr. Mustafa GÜDEN Ilgaz AKSELİ
Bomba İmha Robotu Mekatronik Tasarımı Yard.Doç.Dr.Emin Faruk KEÇECİ Onur TAVSEL
Isı Yutma Ortamının Hava Tipi Güneş Kollektörlerinin Termal Performansına Etkisi Prof.Dr.Zafer İLKEN Kamil AYDIN
Alüminyum köpük metal dolu kompozit tüplerin ezilme davranışları Doç.Dr. Mustafa GÜDEN - Doç.Dr. Metin TANOĞLU Sinan YÜKSEL
Soğutucu Yük Tahmini İçin YSA-Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Modelleri Doç.Dr.Sedat AKKURT - Yard.Doç.Dr.Gülden GÖKÇEN Gökhan BOZOKALFA
Halka Biçiminde Çatlak İçeren Eksenel Çekmeye Maruz bir Silindirde Gerilme Şiddeti Katsayılarının İncelenmesi Yrd.Doç.Dr H. Seçil ARTEM Levent AYDIN
Sert Doku Organları Implant Uygulamalarında Kullanılacak Ti6A14V Köpüklerin Üretimi ve Mekanik Testi Doç.Dr. Mustafa GÜDEN Egemen AKAR
Bir Hastanenin Jeotermal/Absorpsiyonlu Soğutulmasının Ekonomik Analizi: Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uygulaması Yard.Doç.Dr. Gülden GÖKÇEN - Yard.Doç.Dr.Serhan KÜÇÜKA Mete ALTIN
Tabakalı Silika/Polipropilen Nanokompozitler Doç.Dr. Metin TANOĞLU - Doç.Dr. Funda TIHMINLIOĞLU Kıvanç IŞIK
Arama ve haritalama Operasyonları İçin Kurtarma Robotu Tasarımı Yard.Doç.Dr. E. Faruk KEÇECİ Derya GÜMÜŞ
İnsan Kolunun Biyokinematik Analizi Prof.Dr. Rasim ALİZADE Erkin GEZGİN
Zaman Serilerinin Metrik Entropi Yardımıyla Tahmin Edilebilirliği Yard.Doç.Dr. Serhan ÖZDEMİR Hakkı Erhan SEVİL
Çift Enine Yön Verici Askı Sisteminin Dinamik Analizi Doç. Dr. Bülent Yardımoğlu Duygu GÜLER
Slika Nanopartiküller ile Modifiye Edilmiş Epoksi Matriksli Kıvrımsız Fiber Takviyeli Kompozitlerin Mekanik ve Termal Özellikleri Doç. Dr. Metin TANOĞLU Emrah BOZKURT
Yarı Eksenel Santrifuj Bir Pompanın İçindeki Akışın İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Moghtada MOBEDİ Yılmaz KARAMANOĞLU
Otobüsler İçin Tepki Kuvvetini Azaltacak Mekatronik Sistem Tasarımı ve Prototip İmalatı Prof. Dr. Emin Faruk KEÇECi Gökhan KAVADAR
Çok Amaçlı Bomba İmha Robotları İçin Tamamen Mekanik Çabuk Değişebilir Eklemin Mekatronik Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Emin Faruk KEÇECi Mehmet Bahattin KOR
İnsansız Katı Akıt Ayrıştırma Sistemi Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Emin Faruk KEÇECi Ömer PEKDUR
Lamella Brülör Kanat Demetinin Optimizasyonu Prof.Dr. Zafer İLKEN - Doç.Dr. Barış ÖZERDEM Gökçe ÇETİN
Spinal Cerrahide Kullanılmak Üzere Gözenekli Ti6Al4V Kafeslerin Tasarlanması ve Hazırlanması Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Alpay HIZAL
Giyilebilir İskelet Robot Dizaynı Yar.Dç.Dr Emin Faruk Keçeci Volkan GÜN
El Dokuma Halı Teknolojisinin Robotizasyonu Prof.Dr. Rasim ALİZADE Özgün SELVİ
Toz Kompakt Köpükleştirme Yöntemi ile Al-Ti Alaşımlı Kapalı Hücre Metal Köpüklerin Hazırlanması Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Nurettin Deniz KARSU
Rüzgar Enerjisi Alanlarını Sınıflandıran Değişkenlerin Deneysel Olarak Araştırılması Doç.Dr. Barış ÖZERDEM Hayri Murat TÜRKELİ
Kanatlı Daldırma Tip Isı Değiştirgecinin Sayısal Analizi: Bir Parametrik Çalışma Prof. Dr. Zafer İlken Selda Alpay
Esnek Manipulatörlerin Yörünge Oluşturma Analizi Yard.Doç.Dr. Ebubekir ATAN Hakan BİNGÖL
Kapalı Hücreli Alüminyum Köpük Sandviç Panelerin Ezilme Davranışları Prof. Dr. Mustafa GÜDEN Onur KOCATÜRK
Çapraz Kama Haddeleme İşleminin Simülasyonu ve Mekanik Analizi Prof. Dr. Mustafa GÜDEN Metin ÇAKIRCALI
Esnek Küresel Dörtkol Mekanizmasının Dinamik Analizi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Duygu ÇÖMEN
Bir Yol Taşıtının Rastgele Titreşimi Doç.Dr. Bülent YARDIMOĞLU Özgür BAYRAKDAR
Düğüm Operasyonu için Paralel Mikromekanizmaların Tasarımı Prof.Dr.Rasim ALİZADE Cüneyt ÇANKAYA
MgO Esaslı Çimento Fırını Refrakter Korozyonunun Mikroyapısal Karakterizasyonu Doç.Dr.Sedat Akkurt Yener Mercanköşk, 2002
İyileştirilmiş Mekanik Özelliklere Sahip Yüksek Alüminalı Karo Geliştirilmesi Doç.Dr.Sedat Akkurt Mücahit Sütçü, 2004
İnce Spinel ve Kordiyerit Seramik Tozlarının Mekano-Kimyasal Teknikle Hazırlanması Doç.Dr.Sedat Akkurt Emre Yalamaç, 2004
Bazı Beylikler Dönemi Harçlarının Karakterizasyonu ve Restorasyon Amaçlı Yeni Müdahale Harçlarının Hazırlanması Doç.Dr.Sedat Akkurt Meral Budak, 2005
Çimento Basma Dayanımının Tahmin Edilmesinde YSA ve Bulanık Mantık Uygulamaları Doç.Dr.Sedat Akkurt Sever Can, 2005
Anortit Seramik Toz Sentezinde Boron İçeren Katkıların Kullanımı Doç.Dr.Sedat Akkurt Sedat Kavalcı, 2006
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi Doç.Dr.Sedat Akkurt Fatih Balıkoğlu, 2008
Yrd. Doç. Dr. Ünver Özkol Yusuf Can Uz
Yrd. Doç. Dr. Ünver Özkol Umut Ceyhan
Prof. Dr. Bülent Yardımoğlu Ümit Okan Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. M. İ. Can Dede Tunç Bilgehan
Radar Soğurabilen Malzeme ve Yapıların Geliştirilmesi Prof. Dr. Metin Tanoğlu Serkan Kangal (2013)
Yrd. Doç. Dr. Ünver Özkol Tümcan Şen
Prof. Dr. Barış Özerdem Tuhfe Göçmen

Süren Yüksek Lisans Tezleri

Tez Başlığı Tez Danışmanı Tez Öğrencisi