İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makina Mühendisliği Bölümü

Lisans

2009-2010 Akademik yılından itibaren uygulanacak olan müfredat için tıklayınız.
Önerilen programa intibak ayrıntıları için tıklayınız.

1.Yıl

1.Dönem

ME 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I (AKTS: 3) ( 2 + 2 ) 3
CHEM 121 Genel Kimya I (AKTS 5) ( 3 + 2 ) 4
PHYS 121 Genel Fizik I (AKTS: 7) ( 3 + 2 ) 4
ME 101 Makina Mühendisliğine Giriş (AKTS: 5) ( 2 + 0 ) 2
ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri (AKTS: 3) ( 3 + 0 ) 3
MATH 141 Temel Analiz I (AKTS: 5) ( 3 + 2 ) 4
Toplam Kredi: 20

2.Dönem

MATH 142 Matematik II ( 3 + 2 ) 4
PHYS 122 Genel Fizik II ( 3 + 2 ) 4
ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II ( 3 + 0 ) 3
ME 114 Bilgisayar Destekli Teknik Resim II ( 2 + 2 ) 3
ME 150 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ( 3 + 0 ) 3
Toplam Kredi: 17

2.Yıl

3.Dönem

ME 221 Statik ( 3 + 0 ) 3
MATH 255 Diferansiyel Denklemler ( 3 + 0 ) 3
HIST 201 Atatürk İlkeleri I ( 0 + 0 ) NC
TURK 201 Türk Dili I ( 0 + 0 ) NC
CS 205 Temel Bilgisayar Bilimi ve Programlaması ( 2 + 2 ) 3
ME 251 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği II ( 3 + 0 ) 3
Toplam Kredi: 12

4.Dönem

ME 222 Dinamik ( 3 + 0 ) 3
ME 224 Cisimlerin Mukavemeti ( 3 + 0 ) 3
ME 202 Akışkanlar Mekaniği I ( 3 + 0 ) 3
ME 206 Termodinamik I ( 3 + 0 ) 3
TURK 202 Türk Dili II ( 0 + 0 ) NC
HIST 202 Atatürk İlkeleri II ( 0 + 0 ) NC
EE 210 Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temeli ( 3 + 0 ) 3
ME 242 Mühendisler İçin Uygulamalı Matematik ( 3 + 0 ) 3
Toplam Kredi: 18

3.Yıl

5.Dönem

ME 303 Akışkanlar Mekaniği II ( 3 + 0 ) 3
ME 307 Termodinamik II ( 3 + 0 ) 3
ME 311 Makina Elemanları I ( 3 + 0 ) 3
ME 323 Üretim Yöntemleri ( 3 + 0 ) 3
ME 331 Makina Teorisi I ( 3 + 0 ) 3
ME 343 Mühendislikte Sayısal Yöntemler ( 3 + 0 ) 3
ME 300 Yaz Stajı ( 0 + 0 ) NC
Toplam Kredi: 18

6.Dönem

ME 312 Makina Elemanları II ( 3 + 0 ) 3
ME 328 Üretim Mühendisliği ( 3 + 0 ) 3
ME 340 Isı Transferi ( 4 + 0 ) 4
ME 352 Sistem Analizi ve Kontrol ( 4 + 0 ) 4
ENG 302 Teknik Yazım ve İletişim ( 3 + 0 ) 3
ME 332 Makina Teorisi II ( 3 + 0 ) 3
Toplam Kredi: 20

4.Yıl

7.Dönem

ME 401 Mühendislik Ekonomisi ve Tasarım ( 3 + 2 ) 4
ME 409 Makina Mühendisliği Laboratuvarı ( 2 + 2 ) 3
Teknik Seçmeli ( 3 + 0 ) 3
Teknik Seçmeli ( 3 + 0 ) 3
ME 400 Yaz Stajı ( 0 + 0 ) NC
Teknik Olmayan Seçmeli ( 3 + 0 ) 3
Toplam Kredi: 16

8.Dönem

Teknik Seçmeli ( 3 + 0 ) 3
Teknik Seçmeli ( 3 + 0 ) 3
Teknik Seçmeli ( 3 + 0 ) 3
ME 402 Mühendislik Tasarımı ( 2 + 4 ) 4
Teknik Olmayan Seçmeli ( 3 + 0 ) 3
Toplam Kredi: 16

Teknik Seçmeli

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
ME 422, ME 432, ME 436, ME 472, ME 478, ME 482, ME 484, ME 488, ME 490

Teknik Olmayan Seçmeli

Kredi: ( 3 + 0 ) 3

ME 251 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Kırılma, Faz diyagramları, Tanımlar ve temel konular, İkili Faz Diyagramları, Demir-Karbon Faz Diyagramı, Metallerde Faz Dönüşümleri, Faz Dönüşümleri, Demir Karbon Sistemlerinde Mikroyapı ve Özellikleri, Korozyon ve Malzemelerin Bozunması, Metallerin Korozyonu, Seramiklerin Korozyonu, Polimerlerin Bozunumu, Termal Özellikler, Elektrik Özellikler, Elektriksel İletkenlik, Malzeme Seçim ve Tasarımı, Lab. Deneyi , Çeliğin Isıl İşlemi, Numunelerin Mikroyapı ve Mekanik Testleri

ME 484 Malzemelerin Mekanik Davranışları

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Bu dersin amacı, temel mühendislik malzemeleri olan metal, seramik polimer ve bunların kompozitlerinin mekanik özelliklerini tanımaktır. Öğrenciler,elastik-plastik deformasyonları, mukavetlendirmeyi, kırılmyı ve temel mekanik test metodlarına ait bilgiler edinirler

CHEM 121 Genel Kimya I (AKTS 5)

Kredi: ( 3 + 2 ) 4
Kimyanın temel kavramlarını ve teorilerin açıklayabilme, Sitokiyometrik yöntemler kullanarak kimyasal problemleri çözümleyebilme, Çözeltiler, gaz kanunları ve termokimya ile ilgili hesaplar yapabilme, Atom yapısını inceleyebilir ve atom özelliklerini periyodik tablo düzenlemesine göre ilişkilendirebilme, Kimyasalları isimlendirebilir, kimyasal tepkimeleri denkleştirebilme.

CS 205 Temel Bilgisayar Bilimi ve Programlaması

Kredi: ( 2 + 2 ) 3
Bilgisayar bilimine giriş. Phyton programı kodlama teknikleri. Veri atama, şartlandırma ve mantık testleri. Döngüler. Özyineleme. Tam ve küsüratlı sayılar. Tam sayılarla problem çözümü. Küsüratlı sayılarla çözüme yakınsama. İkiye ayırma metodu ile yakınsama. Newton-Rapson metodu ile yakınsama. Listeleme. Veri ekleme. Phyton programı ile veri sunumu.

EE 210 Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temeli

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Temel devre yasaları. Dirençsel devre analizleri. Devrelerin sinüodial durağan cevapları. 3 fazlı devreler. Manyetik devreler ve çeviriciler. Elektromekaniksel enerji çevirimleri. Yarı iletken elemanlar. Transistör yükleme ve güçlendiriciler. İşlemsel güçlendiriciler ve bütünleşmiş devreler.

ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri (AKTS: 3)

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Etkili paragraf yazma kurallarını uygulayabilme, Anlam bütünlüğünü bozan yapıları tanıyabilme, Paragrafları ve metinleri kendi cümleleri ile ifade edebilme ve özetleyebilme, Yazılı metinleri analiz ederek bölümlerini tanıyabilme, Organize bir metin oluşturabilme, Bireysel ve grup olarak çalışma becerileri geliştirme.

ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Eng 101 in devamı

ENG 302 Teknik Yazım ve İletişim

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Kütüphane araştırma teknikleri. Araştırma raporlarının ve dönem ödevlerinin hazırlanmasındaki teknikler. Seçilen başlıklar üzerine iletişim pratikleri.

HIST 201 Atatürk İlkeleri I

Kredi: ( 0 + 0 ) 0

HIST 202 Atatürk İlkeleri II

Kredi: ( 0 + 0 ) 0

MATH 141 Temel Analiz I (AKTS: 5)

Kredi: ( 3 + 2 ) 4
Kuramsal ve görsel olarak limit, süreklilik ve türev kavramlarını ifade edebilme becerisi, Bir fonksiyona belirli bir noktadan çizilen teğet doğrusunu hesaplayabilme, Kuvvet, çarpım, bölüm, zincir kurallarını kullanarak bir fonksiyonun türevini hesaplayabilir ve türevin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını (hız, ivme vb. .) matematiksel olarak yorumlayabilme, Birinci ve ikinci türevlerle fonksiyonları optime edebilme, Büküm noktaları, uç noktaları bulabilme ve grafiğini çizebilme, Bazı temel fonksiyonların anti türevlerini bulabilme, Riemann toplamlar ile eğrinin altında kalan alanı hesaplayabilme, Belirli integral hesaplarında Kalkulüsün Temel teoremini uygulayabilme.

MATH 142 Matematik II

Kredi: ( 3 + 2 ) 4
İntegrasyon Teknikleri, Kutupsal Koordinatlar, Sonsuz Seriler, Düzlemde parametrik eğriler ve Vektörler, Uzayda Vektörler, Eğriler ve Yüzeyler. Kısmi Türev, Katlı İntegraller, Vektör Analizi

MATH 255 Diferansiyel Denklemler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Başlangıç ve sınır değer problemleri, Tam ve değişkenlerine ayrılabilir Diferansiyel Denklemler, Doğrusal denklemler ve Bernoulli denklemleri. Yüksek mertebeden Diferansiyel Denklemler, Sabit katsayılı homojen doğrusal denklemler. Belirsiz katsayılar yöntemi. Parametrelerin değişimi yöntemi, Cauchy-Euler denklemi, Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Bessel Diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümü.

ME 101 Makina Mühendisliğine Giriş (AKTS: 5)

Kredi: ( 2 + 0 ) 2
İYTE Makina Mühendisliği derslerini bilme. Makina Mühendislerinin sanayideki konumları, iş imkanları ve aranan niteliklerini bilme. Teknik bir çalışmayı raporlama ve teknik bir sunumu hazırlama/icra etme kabiliyeti.

ME 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I (AKTS: 3)

Kredi: ( 2 + 2 ) 3
Aletli çizim tekniği ile, parça veya montaj çizimleri üretebilme becerisi kazanmak. Montaj resimleri hakkında bilgi sahibi olmak. Çizilen resmi imalata hazır hale getirebilme bilgisine sahip olmak. Mevcut resmi okuyabilme yeteneğine sahip olmak. Bir katı modelin çizimini bilgisayar destekli tasarımla gerçekleştirebilme becerisi kazanmak.

ME 114 Bilgisayar Destekli Teknik Resim II

Kredi: ( 2 + 2 ) 3
Bilgisayar ya da elle yapılan mühendislik çizimlerinin hazırlanmasına ve kullanımına giriş. Bu mühendislik çizimleri şu başlıkları içerir: temel çizim teknikleri, yazımla ilgili çizimlerin ölçülendirilmesi, yardımcı ve dolaylı görünüm, bölümsel çizimler, çalışma çizimleri, plan okuma, düz şemalandırma, ürün standartları, metodlar ve sembolleri, basitleştirilmiş çizim teknikleri.

ME 150 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Atomik Yapılar ve Atomlararası Bağlar, Kristal Katıların Yapısı, Katılarda Yapı Kusurları, Noktasal Hatalar, Diğer Kusurlar, Mikroyapı İncelemeleri, Difüzyon , Metallerin Mekanik Davranışı, Elastik deformasyon, Plastik deformasyon, 6.Dislokasyonlar ve Mukavemetlenme Mekanizmaları, Dislokasyonlar ve Plastik, eformasyonlar, Metallerde Mukavemetlenme Mekanizmaları, Toparlanma, Yeniden Kristallenme ve Tane Büyümesi, Lab. Deneyi, Mikroskop ile Mikroyapı incelemesi

ME 202 Akışkanlar Mekaniği I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Hidrostatik. Akış kinematiği. Süreklilik denklemi. Euler ve Bernoulli denklemleri. Viskoz akım denklemleri. Kanallarda ve borularda basınç düşümleri. Momentum teoremi. Boyut analizi ve benzeşim. Potansiyel akım. Dönel akış ve vortisite

ME 206 Termodinamik I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Saf maddenin özellikleri. Akışkanlar ve katılar için hal denklemleri. İş, Isı. Kapalı ve açık sistemler için Termodinamiğinin birinci yasası. İkinci yasa. Carnot çevrimi, Entropi, Tersinmezlik ve Elde edilebilirlik.

ME 221 Statik

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Vektörel büyüklükler. Parçacık üzerine etkiyen kuvvet ve momentler. Denge durumu. Yapı Elemanları: Kafesler, Kirişler Şaftlar ve Halatlar. Sürtünme. Virtüel İş.

ME 222 Dinamik

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Dinamik2

ME 224 Cisimlerin Mukavemeti

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Gerilme ve Gerinme. Yapı bileşenlerinin ve Mühendislik Malzemelerinin kopma kriterleri, Sehim analizi. Statik olarak belirsiz elemanlar, Isıl gerilme. Birleşik gerilme. Mohr dairesi, Burkulma, Yorulma kırılması.

ME 242 Mühendisler İçin Uygulamalı Matematik

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Vektör analizi. Matrisler, Determinatlar, Lineer denklem sistemleri, Lineer ve Ortogonal dönüşümler. Kompleks sayılar ve değişkenler. Integral matematiğinin temel teoremi, Hormonik fonksiyonlar, Taylor serileri. Tekil noktalar, Kompleks değişkenlerin geometrik ifadesi ve Conformal mapping.

ME 300 Yaz Stajı

Kredi: ( 0 + 0 ) 0

ME 303 Akışkanlar Mekaniği II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Turbo makinalara giriş. Basınç düşümleri. Bir turbo makinada akış kinematiği. Hız üçgenleri. İmpuls türbini. Eksenel ve Radyal akım makinaları. Eğilim yasaları. Turbo makinalarının bazı tasarım kriterleri. Lineer ve radyal kanat dizileri. Kavitasyon.

ME 307 Termodinamik II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Buhar ve gaz çevrimleri. Soğutma çevrimleri. Termodinamik bağıntılar. Gaz karışımları, higrometre ve iklimlendirme uygulamaları. Kimyasal tepkimeler. Kimyasal denge. Yanma.

ME 311 Makina Elemanları I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Malzemelerin mekanik özellikleri. Toleranslar. Statik ve dinamik yüklere göre tasarım kriterleri. Ortalama ve bileşik gerilmeler. Şaftler, kriitik hız. Sabit ve ayrılabilir bağlantıların tasarımı: Perçin, Kaynak, Cıvatalar, Vidalar, Kamalar, Pimler. Yaylar. Ders süresince küçük tasarım projeleri verilecektir.

ME 312 Makina Elemanları II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Rulmanlar, tipleri ve seçilme yöntemleri. Güç aktarım elemanları; Kayışlar, Zincirler, Kavramalar ve Dişliler. Sürtünme ve Yağlama. Ders süresince küçük tasarım projeleri verilecektir.

ME 323 Üretim Yöntemleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Döküm tekniği, Metal şekillendirme işlemleri, Bağlantı teknikleri, Kaynak yöntemleri, Toz Metalurjisi, Talaşlı imalat yöntemleri, üretimde otomasyon (Sayısal kontrollu tezgahlar, Robotlu imalatlar, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim)

ME 328 Üretim Mühendisliği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Üretim yöntemlerine bir bakış. Zaman etüdleri ve maliyet tahmini. İşlem planlama. Yerleşim planlaması. Kalite kontrol. Bilgisayarların ve Endüstriyel robotların üretimde kullanılmaları. Üretimde maliyet analizi

ME 331 Makina Teorisi I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Mekanizmaya giriş. Serbestlik derecesi. Düzlemsel mekanizmaların grafik ve analitik yöntemlerle kinematik analizi. Lineer mekanik sistemler. Dört-kol mekanizmaları. Kamlar

ME 332 Makina Teorisi II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Rijit yapı dinamiği, grafik ve analitik yöntemler. Atalet kuvvetleri. Titreşim analizi. Hareket denklemi. Serbest ve zorlanmış titreşim. Dengeleme.

ME 340 Isı Transferi

Kredi: ( 4 + 0 ) 4
Isı iletimi: Difüzyon denklemi, Sınır koşulları, Bir boyutlu kararlı ısı iletimi, Isıl direnç. Kanatlar. Zamana bağlı ısı iletimi Tümden analiz, Heisler Diyagramları. Sonlu Farklar yöntemi. Isı Taşınımı: Sınır tabakalar, Dış ve iç akım korelasyonları, Doğal taşınım, Kaynama ve yoğuşma. Isıl Işınımın temelleri, siyah cisim ışınımı, Görüş faktörleri, Kapalı hacimlerde ışınım, Devre analizi.

ME 343 Mühendislikte Sayısal Yöntemler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
En küçük kareler yöntemi. Doğrusal ve çoklu regresyon. Denklem köklerinin bulunması. İnterpolasyon. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Euler, değiştirilmiş Euler ve Runge-Kutta yöntemleri.

ME 352 Sistem Analizi ve Kontrol

Kredi: ( 4 + 0 ) 4
Mekanik, Hidrolik, Pnomatik, Isıl, Elektrik ve Elektromekanik elemanlar içeren dinamik sistemlerin analizi ve modellenmesi. Sistemlerin tepkileri. Zaman ve frekans ortamında çözümler. Servo sistemler. Kararlılık analizi. Geri itilim kontrolu: P, PD, PI, PID

ME 400 Yaz Stajı

Kredi: ( 0 + 0 ) 0

ME 401 Mühendislik Ekonomisi ve Tasarım

Kredi: ( 3 + 2 ) 4
Tasarım Felsefesi ve Yöntemi. Mühendislik Ekonomisi ve bir işlem veya bir ürün için Ekonomiklik açısından karar verebilme. Optimizasyon ilkelerinin belirli bir mühendislik problemine uygulanması. Maliyet tahmini. Ders boyunca bir dönem projesi verilecektir.

ME 402 Mühendislik Tasarımı

Kredi: ( 2 + 4 ) 4
Öğrencilere, eğitimleri boyunca öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir proje verilecektir. Bu proje, sadece tasarıma yönelik olabileceği gibi bazen bir ürün yaratmaya yönelik de olabilir.

ME 409 Makina Mühendisliği Laboratuvarı

Kredi: ( 2 + 2 ) 3
Laboratuvar Teknikleri ve Teorik Kavramların Sınanması. Verileri sunma ve analiz etme Yöntemleri. Rapor hazırlama ve Teknik raporların sunumu. Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Malzeme Bilimleri, Sistem Analizi, İşlem Kontrol ve Donanımı konularında yapılacak bir dizi deney.

ME 423 İçten Yanmalı Motorlar

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Giriş. Temel Bilgiler, Tarihçe, Motor Tipleri, Kullanım. Termodinamik, Çevrimler. Yakıtlar, karışımlar, yanma. Kıvılcım Ateşlemeli yanma. Sıkıştırmalı (Dizel) yanma. Çevrim Karakteristikleri (belirli ve efektif karakteristikler). Motor, Araç Motor Karakteristikleri. Motor karakteristiklerini etkileyen değişkenler. Kıvılcım ateşlemeli ve dizel motorların yakıt besleme sistemleri. Süper besleme, turbo besleme. Krank-Piston Dinamiği / Motor Dengelenmesi. Krank-Piston-biyel dizaynı. Yağlama Sistemleri. Soğutma sistemi / Isıl Denge

ME 425 Isı Eşanjörleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Isı eşanjörlerine giriş. Isı transferi mekanizmaları. Akış düzenlemeleri. Temel tasarım yöntemleri: log sıcaklık farkı, NTU metodunun etkinliği. Çift borulu ısı eşanjörleri. Isı eşanjörlerinde basınç düşüşü. Isı eşanjör arızaları. Shell-and-tube tipi ısı eşanjörleri. Kompakt ısı eşanjörleri. Plate tipi ısı eşanjörleri.Yoğuşturucular ve buharlaştırıcılar. Dönem projeleri.

ME 427 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Yenilenebilir enerjiler’e giriş. Yenilenebilir enerji ilkeleri. Isı transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel kanunları. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı: güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyoenerji, dalga enerjisi gibi. Enerji depolanması ve dağıtımı.

ME 431 Kompozit Malzemelerin Mekaniği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Kompozit malzemelere giriş, anisotropic elastisite ve lamina teorisine giriş. Modern kompozitlerde termal, higrotermal, yüksek şekil değiştirme hızı etkilerinin incelenmesi. Kompozit plaka ve paneller. Çeşitli mekanik ve çevresel yüklerin etkisi altındaki kompozit plaka ve panellerin static ve dinamik davranışları. Gerilmeler, deformasyonlar, burkulma yükleri, dogal frekanslar ve patlama etkisi altında davranışlar. Kompozit kiriş, kolon ve çubuklar. Kompozit kabuklar. Kompozit silindirik kabuklarda static yüklerin etkisi altında meydana gelen gerilme ve deformasyonların hesaplanması ve burkulma etkilerinin incelenmesi. Kompozit yapılarda enerji metotları. Kompozit yapıların birleştirilmesi. Adhesive ve mekanik birleştirme.

ME 432 Jeotermal Enerjiye Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Jeotermal enerjiye giriş. Jeotermal enerjinin kullanımı. Elektrikli üretim. Direk kullanılan alanlar: bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma, sera ısıtması, ısı pompaları, sulu tarım, endüstriyel uygulamalar. Jeotermal uygulamaların çevresel etkileri. Jeotermal kanunları. Jeotermal güç kullanılan yerlere gezi ve direk kullanımına ait örnekler. Dönem projesi.

ME 436 Klima ve Havalandırma Sistem Tasarımı

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Giriş, Psikometri diyagramı, binalarda ısı transferi, iç mahal ısı yükleri, iç ve dış mahal tasarım koşulları, ısı yüklerinin hesaplanması, soğu yüklerinin hesaplanması, bina termal yük bilgisayar programları, kış ve yaz posesler, su bazlı sistemler, hava bazlı sistemler, su-hava bazlı sistemler, ISK sistemlerinin kontolü, bireysel ısıtma soğutma ve klima sistemleri

ME 445 Otomotiv Mühendisliği I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Araç performansı: motor karakteristiği, hatekete karşı direnç, maksimum hız, ivme performansı. Yakıt tüketim hesabı. Güç sistemi: debriyaj, vites kutusu, vites oranları, pervane şaftları, üniversal ve sabit hız mafsalları, diferansiyel, diferansiyel oranları, sürme şaftları. Frenler: temel gereksinimler, yönsel stabilite, ağırlık transferi, fren kuvvet dağılımı.

ME 455 Mekanik Titreşimler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Titreşim sistemleri elemanları. Tek dereceli sistemlerde serbest titreşim. Tek dereceli sistemlerin harmonik uyarımı. Tek dereceli sistemlerde geçici titreşim. Çok dereceli sistemlerde temel denklemlerin çıkarımı. Çok dereceli sistemlerde serbest titreşim. Çok dereceli sistemlerde zorlamalı titreşim. Titreşim kontrolü

ME 478 Mühendislik Ekonomisi ve Ürün Yönetimi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Giriş ve mevcut ekonomi çalışmaları. Fiyat konseptleri. Paranın zamana bağlı değeri ve denkliği. Yatırım alternatiflerinin kıyaslanması. İkame analizleri. Amortisman ve vergi sonrası analizler. Hassasiyet analizleri. Devlet projelerinin değerlendirilmesi. Lineer programlama. Büyük ölçekli proje planlama.

ME 481 Malzeme Karakterizasyonu

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Giriş. Kristallografinin temelleri. X-ışınları ve elektron ışınlarının özellikleri. Metalik ve seramik malzemelerin kimyasal kompozisyonları, ve kristal yapılarını X-ışını kırınımı (XRD) yöntemiyle tespit etmek. Taramalı elektron mikroskobu ve çlışma prensipleri. Metalografik numune hazırlanması: kesme, taşlama, parlatma, asitle yakma. Optik mikroskop. Yansımalı ve geçirgen ışık mikrokobu.

ME 488 Seramiklere Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Seramik endüstrisinin tarihine bir bakış. Endüstri bazlı olarak kullanılan ham malzemelerin sınıflandırılması. Kullanımdan önce ham malzemeye ait kristal kimyasının, oluşumunun, işlemesinin ve hazırlanmasının incelenmesi

ME 490 Kompozit Malzemelere Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3
Kompozit malzemelere giriş. Fiberler ve fiber yapısı. Matrisler. Uzun fiberli kompozitlerin elastik deformasyonu. Lamina yapılar ve elastik davranışları. Kısa fiberli kompozitlerin gerilme ve uzanımları. Arayüz bölgesi, oluşum mekanizmaları, bağlanma dayanımı ölçümleri. Kompozitlerin dayanımı ve tokluğu. Polimer, metal ve seramik matrisli kompozitlerin üretimi ve uygulamaları.

PHYS 121 Genel Fizik I (AKTS: 7)

Kredi: ( 3 + 2 ) 4
Fiziksel nicelikleri, birimlerini ve bunları kullanarak başka fizksel nicelikleri ifade edebilmek. Pozisyon, yer ve hız arasındaki bağıntıları kavramak bunu cisimlerin hareketini ifade etmek için kullanabilmek. Kuvvet kavramını ve Newtonun hareket yasalarını kavrayabilmek ve bunu cisimlerin hareketini ve denge durumunun açıklanmasında kullanabilmek. Kuvvet kavramını ve Newtonun hareket yasalarını kavrayabilmek ve bunu cisimlerin hareketini ve denge durumunun açıklanmasında kullanabilmek. Yerçekimi yasasını, Kepler yasalarını, gezegenlerin hareketlerini açıklayabilmek.

PHYS 122 Genel Fizik II

Kredi: ( 3 + 2 ) 4
Fizik I'in devamı. Elektrik ve Manyetiğin Temel Yasaları ve Devrelere, Cihazlarla uygulanması. Coulomb yasası, Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans. Basit Devreler, RC devreleri. Manyetik kuvvetler ve Dipoller. Manyetik Alanlar, Faraday Yasası, İndüktans. Ders, Haftalık Laboratuvar deneyleriyle yürütülecektir.

TURK 201 Türk Dili I

Kredi: ( 0 + 0 ) 0

TURK 202 Türk Dili II

Kredi: ( 0 + 0 ) 0