İYTE MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI

              Makina Mühendisliği Bölümü Yandal Programına başvuru, devam ve mezuniyet için koşullar İYTE Yandal Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Makina Mühendisliği Bölümü Yandal programına başvurular Bahar ve Güz dönemleri başlarında, ilgili yönergede belirtilen duyurular sonrasında, değerlendirilir. Her dönem için başvuru kontenjanı azami 3 kişi olarak belirlenmiştir. Kabul edilecek adaylar Makina Mühendisliği Yandal Komisyonu tarafından belirlenir. Başvuru bütün İYTE lisans bölümlerine açıktır.

Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Makina Mühendisliği Yandal Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Bu belge, diploma olarak kullanılamaz. Programa kabul edilen öğrenciler, programı tamamlayabilmek için aşağıdaki belirtilen dersleri tamamlamak zorundadır.

Öğrenciler alacakları her ders için, o derslerin Makina Mühendisliği lisans programında uygulanan önkoşullarını sağlamak zorundadır. Öğrencinin alacağı dersler Yandal Koordinatörü ve öğrenci danışmanı tarafından yönlendirilir. Programın işletilmesi ve ders saydırma değerlendirmesi Bölüm Yandal Komisyonunca yapılır.

 

TABLO 1. YANDAL PROGRAMI DESLERİ

Toplam Kredi Sayısı: 21

  • Öğrenci Yan Dal icin aşağıdaki derslerden zorunlu olan 15 kredi ve seçmeli listeden en az 6 kredi almak zorundadır.
  • Öğrenci Zorunlu Ders Grubundan her hangi bir dersi ya da dengini kendi Ana Dalında almış olsa bile, listede belirtilen derslerden 21 krediyi tamamlamak zorundadır.

 

ZORUNLU DERSLER: 15 Kredi

ME 113 TECHNICAL DRAWING I (2-2)3
ME 206 THERMODYNAMICS I (3-0)3
ME 221 STATICS (3-0)3
ME 224 STRENGTH OF MATERIALS (3-0)3
ME 222 DYNAMICS (3-0)3

 

SEÇMELİ DESLERİ: En az 6 Kredi

ME 150 MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING I (3-0)3
ME 202 FLUID MECHANICS I (3-0)3
ME 303 FLUID MECHANICS II (3-0)3
ME 307 THERMODYNAMICS II (3-0)3
ME 311 MACHINE ELEMENTS I (3-0)3
ME 312 MACHINE ELEMENTS II (3-0)3
ME 323 MANUFACTURING PROCESSES (3-0)3
ME 328 MANUFACTURING ENGINEERİNG (3-0)3
ME 331 THEORY OF MACHINES I (3-0)3
ME 332 THEORY OF MACHINES II (3-0)3
ME 340 HEAT TRANSFER (4-0)4
ME 352 SYSTEM ANALYSIS AND CONTROL (4-0)4